Jordbruksverket drar tillbaka godkännandet av avelsprogram för svensk bondkatt

– Vi förstår kritiken och beklagar att ärendet inte blivit tillräckligt granskat ur djurskyddssynpunkt. Vi delar synen att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna på alla punkter och drar därför tillbaka vårt godkännande, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Klokt och bra av Jordbruksverket att man erkänner sitt misstag och backar, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

Jordbruksverkets godkännande av lantrasföreningens bondkattens avelsplan kom den 16 december 2020. Det ledde till stark kritik från Djurskyddet Sverige och fler andra som Sveriges Veterinärförbund, Sverak, forskare vid SLU, djurskyddsföreningar och katthem.

En del av kritiken gällde att avelsprogrammet riskerade att öka antalet hemlösa katter och att det inte lever upp till djurskyddsreglerna.

Jordbruksverket har därför gjort en ny och grundlig granskning av avelsprogrammet. De bedömer att kritiken var befogad och att avelsprogrammet på vissa punkter inte lever upp till djurskyddsreglerna.

– Vi delar helt synen att övergivna och oönskade katter är ett stort djurskyddsproblem och vi tar det på stort allvar. Syftet med våra nya djurskyddsregler för katt var bland annat just att minska det djurlidande som det kan leda till och vara tydligare med kattägarnas ansvar att förebygga detta. Vi beklagar om vi skickat någon annan signal med vårt godkännande och ändrar nu på detta, säger djurskyddschef Helena Elofsson.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs mer om kritiken mot avelsprogrammet