Ett steg närmare obligatorisk id-märkning och registrering av katter

Regeringen har nu fattat beslut om sin proposition ”Märkning och registrering av katter”, enligt ett pressmeddelande som skickades ut vid lunchtid i dag.

Enligt pressmeddelandet blir det Jordbruksverket, SJV, som föreslås få ansvaret att föra register över kattägarna. ”Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska få direktåtkomst till registret. Länsstyrelserna, som ansvarar för djurskyddskontrollen, får vidare en möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Förelägganden får förenas med vite”, skriver regeringen.

Propositionen föreslår, enligt pressmeddelandet, att det införs ett krav på märkning och registrering av katter i enlighet med det nuvarande systemet för märkning och registrering av hundar. Kraven föreslås införas den 1 januari 2023. Syftet är att underlätta för myndigheter och ideella organisationer som arbetar med katter att skilja katter som har ägare från katter som saknar hem. Detta i sig bidrar till att öka skyddet för katterna, konstaterar regeringen.

Näringsminister Ibrahim Baylan säger i pressmeddelandet att:
– Kraven kommer tydliggöra ägaransvaret för katter och kan på så sätt bidra till att höja kattens status som sällskapsdjur. På sikt kan det också bidra till en bättre välfärd för katter eftersom det kommer vara lättare att identifiera vilka katter som saknar ett hem. Det är väldigt betydelsefullt, inte minst eftersom katten är ett av våra vanligaste sällskapsdjur, betonar Baylan.

Beskedet att propositionen nu är beslutad är efterlängtat, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.
– Jag hoppas verkligen att det går igenom i riksdagen också, när det blir dags att rösta om det där. Obligatorisk id-märkning och registrering av katter är den enskilt viktigaste insatsen som kan göras politiskt för att att minska problemet med hemlösa katter! Så beskedet att propositionen är beslutad är verkligen efterlängtat! säger hon.

Text Katarina Hörlin
Foto istock

Uppdatering: Tisdagen 2 november blev propositionen offentlig. Den kan läsas direkt på regeringens hemsida här: Proposition 2021/22:49 Märkning och registrering av katter

Läs mer om bakgrunden här