Djurskyddet Sverige: ”All spödrivning ska vara förbjuden”

TEMA KÖRSPÖ. Organisationen Djurskyddet Sverige anser att spödrivning av häst i alla former ska vara förbjuden.
– Vi anser inte att man ska pressa djur till att prestera, i detta fall för att dra in stora pengar. Tävling och träning med djur måste bygga på att djuren tycker att det roligt och då ska man inte pressa fram dem med spön och annat, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

Hur ser ni på att Svensk Travsport, ST, ska ta bort ordet drivning ur sitt tävlingsreglemente och ha en provperiod för kuskar, bandomare och måldomare fram till 2022 för att lära sig de nya reglerna?
– Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att aga, tillfoga skada och överanstränga djur. Att ST:s tävlingsreglemente måste innehålla så detaljerade regler om vad som inte får göras visar hur stor risk det är för hästar att utsättas för lidande under travtävlingar. Det är visserligen bra att man tar bort ordet drivning. Men det är nu också viktigt att visa att man menar allvar med detta och inte tolererar hantering som utsätter hästarna för lidande, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Hur ser ni på risken att det kan bli svårt att upptäcka överträdelse av lätt maning och korrigering?
– Frågan är vad lätt maning egentligen är och om det kommer att stå ord mot ord mellan kusk och bandomare. Det är beklagligt om det måste konstateras skador på hästen för att påvisa lidande. Hästar är känsliga djur och känner smärta och obehag även av drivning och maning som inte ger märken. Hästar reagerar vid korrigering även med lätta beröringar, om de bara förstår korrigeringen, säger Anna Lundvall, som anser att alla lopp bör kontrolleras i efterhand via film.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Artikeln publicerades i nr 3, 2021 av TIdningen Djurskyddet och intervjuerna gjordes under sensommar och tidig höst.