Anna Lundvall

Riksdagen avslog förslag om hundrasförbud

I går höll riksdagen sin årliga djurskyddsdebatt kring motionerna som kommit in under den allmänna motionstiden. Ett av de 160 förslag i de 51 motionerna fick bifall, övriga avslogs.... Läs mer »

Den svenska jaktlagstiftningen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en ny jaktlag och jaktförordning. Syftet är att jaktlagstiftningen ska moderniseras, skriver regeringen. En del i utredningen gäller hur jakt på... Läs mer »