Varför diskvalificeras inte hästar som körts så att hovarna blöder i travlopp?

Tre travtränare har åtalats för djurplågeri efter att hästarnas hovar blödde efter loppet. Varför tas inte placeringen för dessa hästar bort ur resultatlistan så att inte prispengar ska kunna betalas ut? Frilansjournalisten Suzanne Fredriksson har undersökt.

P4 Göteborg uppmärksammade i ett radioinslag den 29 november 2021 att tre travtränare blivit åtalade för djurplågeri. Bakgrunden är att hästarna haft blödande hovar efter att ha tävlat utan skor.

Många förvånas över att hästar som kommer i mål med blödande hovar inte blir diskvalificerade utan både placering och prispengar får behållas. Varför är det möjligt att tjäna pengar trots att det rör sig om brott mot djurskyddslagen?

Göran Wahlman, förbundsjurist på Svensk Travsport, förklarar:

– Ordningsföljden i mål gäller fram tills dess ett eventuellt åtal är avgjort, vilket kan ta lång tid, flera år ibland. Under den tiden hålls prispengarna inne. Om den som står åtalad blir fälld i domstol blir hästen diskvalificerad och ordningsföljden i mål justeras i efterhand. De ekipage som placerat sig bakom den diskvalificerade hästen flyttas upp och får rätt prispeng, säger Göran Wahlman.

Det Göran Wahlman beskriver är den process som handlar om allmänt åtal. Men ett sådant scenario är sällsynt. För det krävs nämligen a) att de blödande hovarna upptäcks, b) att det görs en anmälan c) att åtal väcks d) att den ansvariga tränaren blir fälld efter avgörande i samtliga domstolsinstanser.

Erfarenheten visar att även om en anmälan görs leder det sällan till åtal eller så blir den åtalade friad. Enligt Anders Bergqvist, tidigare banveterinär på Åby, kan det bero på att det är svårt att bevisa uppsåt i kombination med att domstolsväsendet generellt sett har dålig kunskap gällande djur.

Just Anders Bergqvist har agerat för djurskyddet inom travet vid ett flertal tillfällen. Han menar att det är kontraproduktivt att prispengar betalas ut trots att hästen behandlats på ett sätt som strider mot djurskyddslagen.

Det är hästägarna som får prispengarna, inte tränaren, och dagens ordning motiveras med att hästägarna skulle bli orimligt straffade för något de kanske inte ens har vetskap om. Men Anders Bergqvist håller inte med och menar att ”money talks”. 

– Om hästägarna riskerar att förlora ekonomiskt på att ha hästar hos tränare som chansar när det gäller barfotakörning kommer hästarna flyttas till en annan tränare.

Den omedelbara åtgärden om en häst upptäcks med blödande hovar efter lopp är en bestraffning beslutad av måldomarnämnden. När det gäller blödande hovar handlar det om att tränaren brustit i sitt tränaransvar. Straffet, vanligen böter från 5 000 kronor och uppåt, utifrån en påföljdsmall där flera faktorer som typ av licens och tidigare förseelser vägs in. Ett sådant fall inträffade 2019. En proffstränare på Bergsåkers travbana fälldes för tredje gången avseende blödande hovar. Bötesbeloppet blev 20 000 och tre veckors startförbud för hästen.

– I andra sporter betraktas brott mot det egna regelverket som någon form av fusk och medför diskning. Inom travet går det bra att betala sina böter och fortsätta tävla, kommenterar Anders Bergqvist som tycker att det är förvånande att övriga tränare accepterar detta.

Anders Bergqvist, tidigare banveterinär, fattade 2014 det då kontroversiella beslutet att stoppa all barfotakörning på Åbytravet på vintern.Ett beslut som har bidragit till att det numera är barfotaförbud på alla travbanor i landet vintertid.

De fall som nyligen uppmärksammades i P4 Göteborg rör Åbytravet. Och det är inte första gången. Efter att flera hästar blött från hovarna efter lopp under december 2014 tog Anders Bergqvist i egenskap av myndighetsutövare beslutet att det tills vidare var färdigkört vintertid på Åby utan skor.

Beslutet, som skapade rejäl turbulens på Åbytravet och fick stor uppmärksamhet i media, bidrog till att det sedan 2015 finns ett permanent förbud att köra barfota under december – februari på alla banor i landet. Det tillfälliga barfotaförbud som Anders Bergqvist beslöt var ingen unik åtgärd. Banveterinärer på andra travbanor har också utfärdat tillfälliga barfotaförbud men har inte alls mött samma reaktioner som på Åby 2014.

Text & foto Suzanne Fredriksson

Mer om barfotakörning

Skillnaden mellan hästar som alltid går utan skor och travhästar som startar barfota är att travarna som regel är skodda till vardags.


Klarar hoven ett gå ett lopp utan skor? Hästens tränare bär alltid ansvaret för beslutet.


Statistik från Svensk Travsport för år 2012 till 2021 visar att det gjorts mellan 72 000 och 83 000 starter årligen under den period (första mars till 30 november) som barfotakörning är tillåten. Andelen barfotastarter, alltså barfota på någon av framhovarna, bakhovarna eller på samtliga hovar, ligger på omkring 40 procent. 2021 startade 72 384 hästar under mars – november varav 30 962 gick barfota på två eller fyra hovar.

Någon lättillgänglig statistik på hur ofta det händer att tränare bestraffas för att ha startat hästar som tagit skada av att gå oskodda finns inte. Bestraffningskoden ”tränaren brustit i sitt tränaransvar” innefattar flera typer av förseelser.

Inom ramen för en pågående större studie på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ”Barfotaprojektet” har forskarna analyserat 215 874 resultat och tillhörande uppgifter om exempelvis balans, från 18 137 hästar som startade november 2013 till och med december 2015 (före vinterförbudet). I artikeln Benefits and risks of barefoot harness racing in Standardbred trotters framgår bland annat att barfota innebär snabbare tider men större galopprisk. Med skor på alla hovar minskade risken för galopp eller diskvalificering med 26 procent.

Veterinär Jenny Ennerdal gjorde åren 2015 – 2017 på uppdrag av Svensk Travsport en undersökning med bredare fokus. Hästar i olika kategorier beroende på ålder (treåriga och äldre) undersöktes i samband med start, före och efter loppet. Undersökningen visade att det efter målgång var ganska vanligt, 16 procent, med ökad svikt i sulan. Fyra procent uppvisade ömhet och två procent både ömhet och rodnad, det vill säga en blödning inne i hoven. En häst blödde från hoven. Materialet omfattade 232 hästar.

Svensk Travsports påföljdsmall om felaktig barfotakörning
Riktlinjer för bestraffning lyder så här:
När det är barfotaförbud ska tränare som bryter mot förbudet bestraffas med minst 5000 kronor. Svensk Travsport håller uppsikt över tränare som upprepat bryter mot förbudet. Om häst som gått barfota blöder i en hov efter genomfört lopp, skall tränaren bestraffas med minst 5000 kr i böter. Vid grov förseelse skall tränaren bestraffas med minst 15 000 kr och vid mycket grov förseelse ska ärendet överlämnas till Svensk Travsport.
Källa: Utdrag gällande barfotakörning ur ST:s påföljdsmall.

Snabbguide genom travbegrepp

Tränare. Det finns proffs (A licens) och amatörer (B licens). Gällande ansvaret för tränade hästar är reglerna desamma medan påföljderna skiljer sig åt.

Hästägare. Allt från en ensam ägare som kanske även är tränare och körsven till bolag med hundratals intressenter. Affärsförhållandet mellan ägare och tränare bygger på ömsesidigt förtroende vilket gör att missnöjda hästägare kan flytta sina hästar när som helst. Eller det omvända.

Balans. Vad som finns, eller inte finns, på hästens hovar i form av hovbeslag och boots, ett slags galosch som sätts över hoven.

Prispengar. Den gängse ordningen att prispengarna går till hästägaren och tränaren får överenskommen provision. Tränaren betalar kusken genom uppsittningsavgift och provision.

Text & foto Suzanne Fredriksson