”Jag skäms som människa över att vi tillåter detta”

Avskaffa minkuppfödningen. Se till föreskrifterna om att katter inte får föröka sig okontrollerat efterlevs! Hitta en lösning om djur inte får tas med i skyddsrum! Tre frågor som aktiva i djurskyddsföreningar ser som viktigast.


Varje dag, året runt pågår ett stort arbete ute i djurskyddsföreningarna för att hjälpa och förbättra för djur. Under Djurskyddet Sveriges årsstämma som hölls innan sommaren samlades flera representanter i Stockholm och vi frågade: Vilka djurskyddsfrågor är viktigast för dig?

Inge Skog, Djurskyddet Snapphanen:
– Att alla tar ställning till frågan: På vilka sätt utnyttjar jag djur? Gör jag det på sätt som ligger i djurens intresse, som de skulle vilja främja och rekommendera?

Susanne Stenvall & Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten:
– Hur man kontrollerar att föreskrifterna om att katter inte får föröka sig okontrollerat efterlevs! Det kan inte bara få vara så att en föreskrift införs utan att den efterlevs och kontrolleras. Att få stopp på alla insmugglade djur måste också ske nu! Man vill inte ens tänka på hur många som
dör under den fruktansvärda hanteringen.

Eva Norberg, Djurskyddet Sundsvall:
– Att kastreringen verkligen verkställs för de katter som går ute. Jag håller helt med tidigare talare om att det kan bli väldigt fel att ha en föreskrift som kanske inte efterlevs eller kontrolleras av myndigheten. Jag vill ta det ännu längre så att kastreringen inte bara blir en föreskrift utan att riksdagen fattar beslut om att det ska vara en lag på samma nivå som den om obligatorisk id-märkning och registrering är. Brott mot föreskrifter kan ju inte bestraffas på samma sätt.

Elin Yngvesson, Djurskyddet Fiahemmet i Norrköping:
– Att föreskriften om att katter inte får föröka sig okontrollerat följs och följs upp av länsstyrelsen. Risken är att folk struntar i att kastrera sina katter om de tänker att det ”bara” är en föreskrift, så det är viktigt att kontroller görs. Det kan ju bli så att när lagen om obligatorisk id-märkning och registrering av katter träder i kraft blir det lättare att kontrollera vem som äger de katter, som ständigt får nya kullar. Så länge vi inte vet vem som är ägare är det svårt att få stopp på dem som låter sina katter gå ute okastrerade!

Carina Nygren Edlund, Djurskyddet Kalmar:
– Inga djur på cirkus och inga minkfarmer i Sverige. Vi ska varken utnyttja djur för att titta på för nöjes skull eller till kläder som är helt onödiga.

Malin Carlsson, Djurskyddet Strängnäs:
– Avskaffandet av minkfarmarna är den viktigaste djurskyddsfrågan i stort. Lokalt arbetar vi främst med att ta hand om och omplacera herrelösa katter.

Ewa-Britt Gerhardsson, Djurskyddet Ådalen:
– Framför allt är det viktigt att det blir en lag på obligatorisk kastrering för alla katter som hålls ute. Nu är det en föreskrift som säger att katter inte får föröka sig okontrollerat, att kattägaren ska se till att detta inte sker, och som exempel på hur man kan undvika detta ges rådet att man bör kastrera sin katt. Men jag anser att det ska vara obligatoriskt att alla katter som får ströva fritt ute ska kastreras. Alltså att det blir lag på kastrering för alla utekatter. Det skaver också mycket att Sverige fortfarande tillåter minkuppfödning. Vem köper och vill ha en päls som kostat så mycket lidande för djuren år 2022? Jag skäms som människa över att vi tillåter detta.

Alexander Isaksson, Djurskyddet Karlshamn:
– Beredskapen och att man inte får ta med sig djur in i skyddsrummen. Vi kan inte överge våra djur om det skulle bli nödvändigt att söka skydd i ett skyddsrum. De är levande själar och vårt ansvar. Vi kan inte överge dem. Jag önskar att svenska Blå Stjärnan ska lämna förslag på en lösning.

Marie Persson, Djurskyddet Mälartassen, Köping:
– Nu när id-märkningen och registreringen av katt är i hamn är minkfrågan den som står på tur. Det är faktiskt helt sjukt att föda upp minkar för att exportera deras pälsar till bland annat Kina. Det finns ingen som helst anledning att fortsätta med detta djurplågeri. Lokalt i vår förening arbetar vi inför att i höst starta ett katthem, som ska ligga i centrala Köping. Vi söker även jourhem nu. Katthemmet kommer inte att ha karantän, så det måste bli en karantänperiod i jourhem. En annan fin sak som hänt lokalt är att Marita Sjöberg virkar små färgglada möss, ”Mälarmusen”, som hon fyller med kattmynta och låter oss sälja för 25 kronor. Hela vinsten går till oss. De är otroligt populära. Jag blir så glad av alla godhjärtade människor vi möter genom vår förening.

Kristin Borggren, Djurskyddet Flyingebygden:
– Att lyckas implementera föreskriften om att inte tillåta katter att föröka sig okontrollerat och framför allt att se till att lagen om obligatorisk id-märkning och registrering av katter följs och följs upp. Implementering av lagarna är det viktigaste, annars får vi inte ut värdet av dem. Sedan är det mycket arbete med vår nya förening! Vi startade i vintras och det känns så bra att vara i gång. Just nu söker vi jourhem!


Mia Andersson, Djurskyddet Karlstad:
– Hemlösa katter. Vi får fortfarande in lika många okastrerade katter som tidigare och har inte märkt någon skillnad trots att föreskriften att man inte får låta sina katter föröka sig okontrollerat funnits i två år. Jag vet inte hur länsstyrelsen egentligen följer upp det här. Inget har i alla fall hänt.

Enkät Katarina Hörlin
Minkfoto iStock