Norsk hovrättsdom: Det är inte tillåtet att avla på cavalier king charles spaniel av djurskyddsskäl i Norge

Det blir inte tillåtet att avla på cavalier king charles spaniel i Norge av djurskyddsskäl. Det visar en dom som kom i dag.

I vintras fick Dyrebeskyttelsen Norge rätt av Oslo Tingrett när de stämde den norska kennelklubben, NKK, två rasklubbar och uppfödare inom raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel för brott mot den norska avelsparagrafen i djurskyddslagen (Läs mer i länk nedan).

Oslo Tingrett slog fast att det inte kan tillåtas att fortsätta avla på dessa raser av djurskyddsskäl. Anlagen för ett antal ärftliga sjukdomar är så spridda att det inte går att få fram friska hundar inom dessa raser längre.

– Hundarna är underbara, goda själar som lever i dåliga sjuka kroppar, och det är vi människor som orsakat detta. De förtjänar så mycket mer, sa Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norges generalsekreterare.

Domen överklagades av NKK till Borgarting lagmannsrett i Oslo, vilket motsvarar svensk hovrätt. Frågan som hovrätten skulle ta ställning till var om fortsatt avel med raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel strider mot den första till tredje delen av den norska djurskyddslagens §25. Den som bland annat säger: ”Djurhållare, uppfödare, avelsorganisationer och rasklubbar ska genom avel främja egenskaper som ger friska djur med god funktion och hälsa.”

Ja, det strider mot norsk djurskyddslag att fortsätta avel på cavalier king charles spaniel, slog rätten fast. Sjukdomarna CM och SM är så spridda inom rasen att för att kunna vända situationen krävs antingen ett korsningsprojekt eller omfattande MR-screening. Detta görs inte idag, dessutom är screening för CM-P inte möjligt enligt forskaren Clare Rushbridge då sjukdomen är komplex. Det finns inte heller möjlighet till bra behandling när sjukdomen uppstår.

– Risken för att hundarna ska ärva sjukdom gör att aveln inte är laglig, enligt domen. Sjukdomarna har ett starkt samband med avel för ett visst utseende, det vill säga hur människor vill att cavaliererna ska se ut. Rätten slog fast att bevarandet av exteriöra drag inte kan anses försvara aveln, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

För engelska bulldoggar sätter hovrätten tröskeln högre, och anser att bevisningen inte är tillräcklig för att fortsätta förbudet från tingsrätten, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i ett pressmeddelande. Hovrätten bedömde att avel på hundar med BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom, grad 0 och 1 inte innebär ett brott mot norsk djurskyddslag.

Dyrebeskyttelsen Norge ser dagens dom som en viktig seger för hundarna.
– Nu har två instanser tydligt styrkt att det behöver ske grundläggande förändringar. Oavsett överklagande hoppas vi verkligen att NKK tar till sig detta, säger generalsekreteraren Åshild Roaldset i en kommentar till norska NRK.

– För den engelska bulldoggens del är det en besvikelse att hovrätten inte fann bevisningen tillräcklig bra. Vi kommer att titta närmare på beslutet, säger Åshild Roaldset.

Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge.

Det finns ytterligare en instans i norskt rättsväsende. Norges Høyesterett. Förmodligen kommer domen att överklagas och eventuellt bli prövad där.

Text Katarina Hörlin
Foto Izabelly Marques, Unsplash & Dyrebeskyttelsen Norge

För mer bakgrund läs: