Kattägare! Snart är det dags att registrera din katt – såhär gör du

Tiden rusar och den 2 januari 2023 öppnar Jordbruksverket sin e-tjänst för alla som ska registrera sin katt i deras register. Vilket alla som äger en katt ska göra. Här kommer svar på några frågor inför att den nya lagen träder i kraft.

Vad gäller för en ideell organisation som håller katter i väntan på omplacering, vem ska registreras som ägare?
– Om en ideell organisation betraktar sig som ägare av katten så ska den registrera sig som ägare, annars inte. Just för ideella organisationer kan det finnas gränsdragningar mellan när de är ägare och inte ägare som behöver utredas ytterligare, svarar Jordbruksverket, SJV, genom sin djurskyddschef Helena Elofsson.

Jag tror att min katt är märkt, men vet inte chipnumret. Vad gör jag?
”Då kan du exempelvis låta en veterinär läsa av chipet med en chipavläsare. Du kan också hitta ett befintligt id‑nummer i exempelvis din kattförsäkring eller i något av de frivilliga kattregistren”, skriver Jordbruksverket, SJV.

Måste jag låta märka min katt med ett chip
?
”En veterinär får märka katten med chip eller tatuering i ett av kattens öron. En id-märkare, med godkänd utbildning, får märka katten med chip. Fråga din veterinär vilken metod som rekommenderas för din katt” skriver SJV.

Hur ska jag registrera min katt i Jordbruksverkets register?
”Du kan antingen välja att göra det via internet och Jordbruksverkets nya e-tjänst som man loggar in på med via sitt Bank-id. Då kostar det 40 kronor. Betalning kan ske via Swish eller kort. E-tjänsten öppnar den 2 januari. Eller så kan du registrera din katt via blankett som du postar till Jordbruksverket. Blanketten kan du ladda ner från Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se
Det går inte att registrera sin katt via telefon. Att registrera via blankett kostar 100 kronor per katt och du betalar med faktura. Tänk på att ha chipnummer och märkarens namn sparade. Dessa uppgifter behöver du när du ska registrera din katt.”

Mina katter är redan registrerade i SVERAK:s och SKK:s register. Vad ska jag göra?
”Du ska registrera dem på nytt i Jordbruksverkets register. Jordbruksverket kommer inte att kunna föra över redan registrerade katter från andra register till sitt eget nya kattregister.”

Vad händer om jag måste sälja min katt?
”Då ska den nya ägaren registrera sig som ägare. Det blir samma kostnad och
sätt som beskrivs ovan.”Vilka straff kan man få om man inte märker och registrerar sin katt?
”Länsstyrelsen sköter tillsynen och kan besluta om vite för den som inte följt lagen. Du riskerar ju också att din katt inte längre kan hänföras till dig som kattägare om den inte registreras. När katten är id-märkt och registrerad blir det lättare att återförena er om den springer bort.”

Vilka katter ska märkas och registreras?
”Alla katter som är över 4 månader och födda efter 1 januari 2008, alltså yngre än 15 år när lagen börjar gälla.”

Det kommer säkert bli lättare för katthemmen att återförena katter med sin ägare, men ser Jordbruksverket att den nya lagen kan få antalet kattkolonier att minska?
– Vi hoppas att kravet på märkning och registrering kan bidra till att kattägare och andra som har hand om katter tar sitt ansvar och ger sina katter en god djurvälfärd. I dagsläget är det dock omöjligt att bedöma hur stark effekt detta krav kommer att få på antalet kolonier, svarar Helena Elofsson, SJV.

Svaren är sammanställda efter intervju med Jordbruksverket, SJV, skriftlig fakta hämtad från SJV:s frågeportal Kundo och SJV:s hemsida. För mer information klicka in dig på Jordbruksverkets hemsida här: Märka och registrera katter

Obligatorisk id-märkning och registrering av katter gäller från och med den 1 januari 2023, och ingår i lagen om tillsyn över hundar och katter. Läs Lag om ändring i lagen (2017:1150) om tillsyn över hundar och katter, här: SFS 2022:186

Text Katarina Hörlin
Foto Tra My, Unsplash & Kari Shea, Unsplash