Licensjakten på 201 lodjur startar i veckan – kritiken växer

I fjol fick totalt 125 lodjur skjutas under licensjakten, i år tillåter 14 länsstyrelser licensjakt på sammanlagt 201 lodjur. Den stora tilldelningen och att fällfångst tillåts i vissa län möter skarp kritik.

Den 1 mars startar årets licensjakt på lodjur. Även tidpunkten för jakten av dessa skygga kattdjur ifrågasätts av naturskydds- djurskydds- och rovdjursföreningar.

– Det är tveksamt om man ska jaga djur under deras parningssäsong, för lodjuren börjar den i mars. Dessutom får det släppas två hundar per lodjur för att förfölja det. Det är fruktansvärt oetiskt och innebär en stress för det jagade djuret, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige, som anser att om jakt behövs, ska den utföras av jägare på statligt uppdrag, inte som licensjakt.

Tidningen Djurskyddets genomgång av länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter lodjur 2023 visar att två län tillåter fällfångst. Fällorna ska vara typgodkända lodjursfällor för levandefångst, anmälas skriftligt till länsstyrelsen och vittjas minst två gånger per dygn.
– Fällfångst är verkligen att utsätta djuret för lidande och det har även visats att djuren skadar sig när de försöker ta sig ut ur fällorna, säger Anna Lundvall.

Båda länsstyrelserna rekommenderar att larm finns på fällorna så att vittjning kan ske snabbare.
– Vi i Djurskyddet Sverige anser att det är fel att länsstyrelserna inte kan kräva att det ska finnas larmanordning på fällorna. Naturvårdsverkets föreskrifter har endast ett allmänt råd om detta. Så där behöver föreskrifterna ändras. Det är ju så lätt nuförtiden med åtelkameror att det inte ens borde vara en fråga. Nu kan ett djur i princip sitta i en fälla i upp till 12 timmar, säger Anna Lundvall.

Två dagar innan licensjakten drar igång har en anmälan kommit in till den ena länsstyrelsen, Västernorrland, om att fälla ska användas, och ingen till länsstyrelsen i Västerbotten.

I dag finns uppskattningsvis 1 440 lodjur i landet. Världsnaturfonden WWF anser inte att de angrepp som lodjur gjort mot tamdjur i Sverige står i proportion till hur många lodjur som får skjutas.

Anna Lundvall instämmer. 2021 dödades 11 getter och 46 får av lodjur, 50 får angreps.
– I första hand anser vi i Djurskyddet Sverige att tamdjuren ska skyddas – inte att lodjuren ska skjutas. Viltskadecenter har konstaterat att rovdjursavvisande stängsel är ett bra sätt, säger hon.

Men vad beror årets höga tilldelning på? Östergötland är ett av de län som mer än fördubblat tilldelningen av lodjur, från 10 lodjur vid licensjakten 2022 till 28 lodjur 2023. I beslutet motiveras varför:

”Beslutet har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som i Östergötland är sju årliga föryngringar” skriver länsstyrelsen och hänvisar till inventeringsresultatet från 2021/2022 då länet hade 17 lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 93 lodjur.
”Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger antalet lodjursföryngringar som förvaltningen har som mål att uppnå och upprätthålla i länet.”

I de nordligare belägna länen, som Västernorrland, har licensjakten som huvudsakligt syfte att ”dämpa lodjurens skador på renskötseln” enligt information på länsstyrelsens hemsida.

Svenska Rovdjursföreningen är mycket kritisk till årets tilldelning. Deras ordförande Magnus Orrebrant lyfter i en debattartikel fram att lodjuren är en art som förökar sig långsamt.

”Honan får sällan fler än 2-3 ungar och många stannar hos mamman över ett år, om hon inte skjuts under jakten i mars. Att gå med sin mamma en längre tid ger bättre förutsättningar för att lära sig överleva på egen hand i framtiden. Trots det dör ofta hälften av ungarna innan de nått vuxen ålder. Dessutom är den svenska stammen isolerad, vilket ökar risken för inavel och sjukdom. Sammantaget gör dessa faktorer lodjuret extra sårbart för jakt. Att jakten dessutom pågår mitt under lodjurens parningstid borde göra den än mer ifrågasatt.” skriver han.

Jakten börjar den 1 mars i hela landet.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Här ska licensjakten ske

Dalarna: 17 lodjur, varav högst 7 honor, ”som väger över 14 kg i levandevikt, så kallad honkvot” skriver länsstyrelsen.

Gävleborg: 30 lodjur. ”Alla lodjur får fällas oavsett djurets kön eller ålder. Ungdjur bör dock av
jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur” skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Jämtland: 21 lodjur fördelat på 8 områden. ”Samtliga lodjur är tillåtna att fälla oavsett ålder och kön. I område 2, 4 och 8 är honor som åtföljs av unge/ungar samt medföljande ungar fredade. Årsunge som efter bakspårning visat sig vara ensam och inte åtföljer honan får dock fällas.”, enligt länsstyrelsens beslut.

Jönköpings län: 17 lodjur, högst 6 honor i reproduktiv ålder.

Kalmar län: 32 lodjur, högst 10 honor i reproduktiv ålder.

Kronoberg: 9 lodjur, högst 3 honor i reproduktiv ålder.

Uppsala: 4 lodjur.

Värmland: 10 lodjur, varav högst 5 lodjur får utgöras av vuxna honor.

Västerbotten: 4 lodjur. Länsstyrelsen beslutar att ”typgodkända lodjursfällor för levandefångst får användas under licensjakten. För jakt med fångstredskap gäller följande villkor: Fällor ska anmälas till Länsstyrelsen av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla. Anmälan ska göras skriftligt. Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig.

Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att genomföra tillsyn vid fällplatserna.

Länsstyrelsen påminner om att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur. Delar från vilt från samma eller angränsande kommun får användas. Rester från tamdjur får inte användas och till tamdjur räknas även renar” skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Västernorrlands län: 12 lodjur. Länstyrelsen beslutar att ”typgodkända lodjursfällor för levandefångst får användas under licensjakten. För jakt med fångstredskap gäller följande villkor: Fällor ska anmälas till länsstyrelsen innan fällan gillras av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla. Anmälan ska göras skriftligt. (- – – ) Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare” skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Västmanland: 7 lodjur, varav högst 3 får utgöras av vuxna honor, får totalt fällas inom jaktområdet.

Västra Götaland: 8 lodjur.

Örebro: 2 lodjur.

Östergötland: 28 lodjur, högst 9 honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i
reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14kg.

Källa: Respektive länstyrelses beslut om licensjakt efter lodjur 2023.

Om fällor för levandefångst

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Regler för när fångstredskap kan godkännas samt hur de får användas finns i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Avgörande för godkännande är att djuren inte riskeras att utsättas för onödigt lidande, att redskapen är säkra för människor och husdjur samt att de enbart fångar de arter som fångstredskapet är avsett för, skriver Naturvårdsverket.

Fem fällor är enligt Naturvårdsverkets lista godkända för lodjur. Åbrånsfällan, Lofällan modell Grimsö, Tunnelfälla, modell Stockholm och två fällor som kallas Sinkabirum. De är ickedödande och består av träväggar och en fångstlucka som stängs när djuret stiger in i fällan.

Källa: Naturvårdsverkets lagar och regler/beslut fångstredskap