Länsstyrelsen: Furuviksparken borde ansökt om dispens för att avliva schimpanserna på distans med skjutvapen

Furuviksparken skulle ha ansökt om dispens hos Jordbruksverket innan de avlivade schimpanserna på distans med skjutvapen. Det skriver Länsstyrelsen Gävleborg i sin utredning.

Länsstyrelsens utredning efter tragedin i december när fem schimpanser tog sig ut ur aphägnet och fyra sköts till döds på Furuviksparken är nu klar. Parkens ansvariga visste inte hur de behövt agera för att följa djurskyddslagstiftningen när de såg behov av att avliva schimpanser på distans, skriver Länsstyrelsen och konstaterar att ”det ledde till att parken använde en avlivningsmetod som inte är tillåten enligt aktuell lagstiftning. I dag saknas primater i regelverkets uppräkning av djurslag som får avlivas med hjälp av skjutvapen på distans”.

Parken ansökte i ett senare skede om dispens och fick den beviljad. Parken har informerat Länsstyrelsen om hur rutinerna nu förändrats, vilket gör att Länsstyrelsen bedömer att parken kommer att uppfylla lagstiftningens krav om en liknande situation skulle uppstå igen.

Kraven för att inneha tillstånd för offentlig förevisning är därför uppfyllda, enligt Länsstyrelsen, som avslutar ärendet. Dock kommer Länsstyrelsen Gävleborg att uppmärksamma Jordbruksverket på att regelverket kring hur avlivning på distans är utformat måste ses över.

I ett pressmeddelande skriver Furuviksparken att den nu kommer att ansöka om dispens från ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2020:22, L22)”, för att i en nödsituation ha möjlighet till distansavlivning om djur är förrymda, ej möjliga att söva samt utgör en fara för människor.

– Uppstår en krissituation där människor kan komma till skada, kommer människors säkerhet alltid i första hand. Med det sagt hoppas vi självklart att den här dispensen aldrig ska behöva användas. Vi har skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset och vi kommer även göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken, säger Sandra Wilke, vd, i ett uttalande.

Polisens utredning om Furuviksparken brutit mot djurskyddslagen pågår fortfarande.

Text Katarina Hörlin
Foto Furuviksparken

Läs mer här