Hundar och katter räddar liv genom att donera blod – se om ditt djur kan bli blodgivare

Har du en hund eller katt som klarar kraven för att lämna blod – hör av dig till närmaste djursjukhus. Blodtransfusioner räddar liv! Ditt djur kan hjälpa.

I mitten av 1600-talet gjordes den första transfusionen mellan hund. Boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer och dobermann är ofta DEA 1.1 negativa: vilket innebär att de kan ge blod till flera potientiella mottagare. Ett nordiskt blodbanksråd utformar riktlinjer för hur en blodbank bör bedrivas och flera djursjukhus har byggt upp blodbanker.

FÄRRE BLODBANKER FÖR KATT
Det finns några blodbanker för katter, men oftast kallas blodgivarkatter in akut. En blodgivarkatt får ofta lugnande medel, blir sederad, då katten behöver ligga väldigt still de cirka tio minuter det tar för en blodgiva.
– Detta är alltid förenligt med en risk, om än väldigt liten, och då ”måste” allt blod vi tappar användas för att inte riskerna ska bli större än nyttan, förklarar Kristoffer Dreimanis, Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

HUNDEN BLIR OFTA PIGG
En vanlig fråga är om djuret blir trött efteråt.
”Ofta blir den piggare. Kanske beror det på hundgodiset som serveras efteråt”, säger Kristoffer Dreimanis.
Många undrar också vad som krävs. Veterinär Fredrik Ones Larsen svarade när Tidningen Djurskyddet tidigare skrev om katter eller hundar som blodgivare:
”Lugnt stabilt temperament. 1—4 års ålder vid uppstart, god hälsa, ingen regelbunden medicinering. Vaccinerad, avmaskad, ha fästingskydd och inte mottagit blodtransfusion, inte varit utomlands eller dräktig. Katter får ej vistats utomhus.”
Båda veterinärerna betonar att blodgivarhundarna måste kunna ligga stilla på ett bord i tio minuter medan blodet tappas.
”Man blir imponerad över hur de ställer upp utan stress varje gång”, säger Dreimanis.
En blodgivarehund går i pension vid 8 år.

BLODTYPNING GÅR SNABBT
Det finns 7–8 internationellt erkända antigen (DogErytrocyteAntigen DEA) på hundens erytrocyter.
Katt delas oftast in i A, B och AB. Om du inte vet vilken blodgrupp ditt djur har är det inget du behöver ta reda på i förväg.
”Blodtypning inför en blodgiva går snabbt så det tycker jag inte man behöver”, säger Kristoffer Dreimanis.

HUNDEN SKA VÄGA MINST 27 KG
– KATTEN 4,5 KG
Endast en viss mängd blod kan tas utifrån kroppsvikten. På hund används samma system som för människor där medel som gör att blodet inte stelnar, anti-koagulantia, redan är tillsatt. För att göra en fullständig tappning krävs att hunden väger minst 27 kg.
På katt är det annorlunda: här adderas antikoagulantia så att mängden anpassas till mängden blod. Men för att det ska gå att ta en förbestämd mängd blod bör katten väga över 4,5 kg.

OLYCKOR OCH RÅTTGIFT
Blödningar, både inre och yttre, som exempelvis efter att hunden eller katten blivit påkörd eller fått en jaktskada är vanliga skäl bakom behov av blod.
Blodbrist kan också uppstå via nedbrytning av patientens egna blodkroppar, vanligast är sjukdomen Immunmedierad Hemolytisk Anemi, IMHA. Även minskad produktion av röda blodkroppar på grund av benmärgspåverkan förekommer eller att djuret blivit förgiftat av råttgift.

VANLIGARE FÖR HUNDAR
Universitetsdjursjukhuset vid SLU ger cirka 2 blodenheter (plasma eller erytrocytkoncentrat)per vecka till hund.
Till katt blir det cirka 5 givor per år. Över hela landet är förhållandet ungefär desamma, fler hundar än katter får och ger blod. Universitetsdjursjukhuset vid SLU har även fryst plasma för föl.

Källor Kristoffer Dreimanis, UDS, Universitetsdjursjukhuset vid SLU och Fredrik Ones Larsen, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Anicura. Text Katarina Hörlin Foto iStockphoto