Besvikelse över EU-kommissionens lagförslag för djurtransporter

Igår presenterade EU-kommissionen ett förslag på nya regler för djurtransporter inom unionen.
Det finns vissa förbättringar, men transporttiderna är fortfarande för långa, säger Anna Lundvall, sakkunnig Djurskyddet Sverige.

Under gårdagens presskonferens offentliggjorde EU-kommissionen sitt förslag till en ny djurtransportlagstiftning inom EU. Såväl djurskyddsföreträdare som den europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet, EFSA, har påpekat att dagens regler inte svarar upp mot den senaste kunskapen inom området. Djurskyddsnivån måste höjas. Men förslaget från EU-kommissionen gjorde till stor del djurskyddsföreträdare besvikna.

– Vi ser att det finns förbättringar i förslaget men anser det är fortfarande för långa transporttider. Vi anser att export av djur till tredje land borde förbjudits helt och även att känsliga djur inte längre skulle fått utsättas för långa transporter, exempelvis får kalvar fortfarande transporteras, även om man i förslaget höjer åldern på dem. Vi anser inte att kommissionen tar EFSAs utlåtanden i beaktande fullt ut, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Kritik har också lyfts mot att dagens regelverk inte följs. Antalet kontroller i de olika medlemsländerna skiftar stort och i vissa medlemsländer sker regelmässigt olagliga transporter. Risken är att endast vissa länder, de som redan har täta kontroller, kommer att följa de nya reglerna medan de som i dag bryter mot dem kommer att fortsätta transportera olagligt.
 –  Det måste till fler och likvärdiga kontroller i hela EU. När någon transportör bryter mot reglerna måste det finnas hårda sanktioner, säger Anna Lundvall.

Även om vissa förbättringar finns i förslaget lever det inte upp till förväntningarna. Transporter för djur som ska till slakt får inte överskrida nio timmar. Sjöresor undantas från transporttid överlag, om djuren har tillräckligt med utrymme för att kunna ligga ner och det erbjuds foder och vatten.
– Vi är väldigt kritiska till att sjöresor undantas, eftersom vi vet att dessa resor oftast är de svåraste för djuren under hela transporten. Fodret blir ofta dåligt och väderförhållanden kan göra dem väldigt påfrestande, säger Johan Beck-Friis, internationell veterinärexpert hos Djurskyddet Sverige.

För de djurtransporter som inte ska föra djuren till slakt tillåts transporter i 21 timmar, dock med en timmes vila efter 10 timmar. Efter 21 timmars transport ska djuren ha dygnsvila men får därefter transporteras i ytterligare 21 timmar med paus efter tio.
– 21 timmar på en transport är förkastligt, säger Anna Lundvall.

En förbättring som lyfts fram är att maxtemperaturer under resor slås fast. Om dagtemperaturprognosen ligger på 25°C-30°C måste transporten begränsas till högst 9 timmar. När dagstemperaturen är över 30°C tillåts transport av djur endast nattetid. Är nattemperaturprognosen över 30°C ska djuren få mer utrymme för att förhindra värmestress.
– Fast detta är väldigt luddigt. Vad innebär en prognos egentligen? Vad händer om prognosen inte stämmer? säger Johan Beck-Friis.

Vid temperaturer under 0°C måste fordonet täckas och djuren skyddas från exponering för vindkylning. Under -5°C ska, utöver ovanstående åtgärder, restiden inte överstiga 9 timmar.

Minimiåldern för kalvar som ska transporteras har höjts från två veckor till fem veckor och de ska väga minst femtio kilo.
– Det är naturligtvis en förbättring att åldern höjts med tre veckor, men vi skulle helst sett att den sattes till tolv veckor. Det är först vid den åldern som kalvar kan tillgodogöra sig vanligt idisslarfoder, säger Johan Beck-Friis, som dock välkomnar att de flesta djur föreslås få en något större yta och en minimihöjd i transportutrymmet.

Nästa steg blir att förslagen granskas av EU-parlamentet och rådet.
– Här är vi oroliga för att EU-parlamentet inte kommer att ta upp det innan EU-parlamentsvalet nästa år. De som sitter i parlamentet nu är inte så engagerade i djurskyddsfrågor, så förmodligen kommer det att ske efter valet. Därefter ska reglerna publiceras i EU:s officiella tidning, och först två år senare börjar de gälla. Så det är inte på långa vägar färdigt, utan kan dröja upp till fyra år till innan det är klart, säger Johan Beck-Friis och tillägger:
– Alla goda djurskyddskrafter måste fortsätta att bevaka frågan och se till att de förbättringar som trots allt ingår inte suddas bort!

Text Katarina Hörlin
Foto iStock & Guillaume Perigois/Unsplash