EU-kommissionen föreslår sänkt skyddsstatus för varg

Vargarna inom EU har i dag strikt skyddsstatus. Nu föreslår EU-kommissionen att det strikta skyddet upphör. Förslaget baseras inte på vetenskaplig forskning, anser kritikerna.

EU:s Art och habitat-direktiv listar arter som anses skyddsvärda. De delas in i olika kategorier:
Arter som kräver strikt skydd tillhör bilaga 4. Arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar tillhör bilaga 5.

I dag kom beskedet att EU-kommissionen föreslår att vargen som tillhör bilaga 4 ska flyttas till bilaga 5. Det strikta skyddet skulle därmed upphöra. Förslaget kan få oerhörda konsekvenser, varnar Eurogroup for Animals, EfA, och betonar att under det senaste decenniet har återuppbyggnadsinsatserna för vargstammen resulterat i en 25-procentig ökning av vargens utbredningsområde. Nu finns vargar på fastlandet i alla medlemsstater.

– Denna framgång är dock fortfarande bräcklig när sex av de nio gränsöverskridande vargpopulationerna i EU ännu inte har uppnått en gynnsam bevarandestatus, skriver EfA.

Uppskattningsvis finns i dag 20 000 vargar i EU, enligt EfA, som påpekar att i Tyskland, där antalet vargar ökat mest, minskade antalet dödad eller skadad boskap med 15 procent 2021 tack vare förebyggande åtgärder.

– Det måste fokuseras på samexistens och förebyggande arbete. Att hantera situationen genom att skjuta fler djur är inte i linje med den forskning som finns, eftersom det påverkar djurens beteende på ett sätt som kan missgynna tamdjur mer. Vi hoppas att politikerna under kommande år kommer att inse att det finns alternativa metoder för att hantera de problem som djurägarna lyfter fram, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Nästa steg blir en omröstning av medlemsstaterna för att formellt anta förslaget. Om det antas kan flytten av vargen från bilaga 5 till bilaga 4 beslutas vid nästa möte i den ständiga kommittén för Bernkonventionen i december 2024. Samtliga EU:s medlemsländer är anslutna till Bernkonventionen.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs mer om bakgrunden till varför vissa anser att vargens skyddsstatus ska sänkas