Hundar och katter får stärkt skydd i nytt EU-förslag

Obligatorisk id-märkning och registrering av alla hundar och katter i EU. Förbud mot att stympa hundar genom att kupera öron och svans. Alla större uppfödare måste ha tillstånd för sin verksamhet. Tre av de förslag som EU-kommissionen la fram förra veckan.

72,7 miljoner hundar och 83,6 miljoner katter beräknas finnas i EU. Det visar en kartläggning från 2021. Dessutom finns en efterfrågan på fler än 8 miljoner hundar varje år, enligt FEDIAF:s rapport 2023. Denna enorma efterfrågan öppnar en marknad för oseriösa aktörer.

I det nya förslaget på regler för hundar och katter inom EU, som kommissionen nyligen la fram, finns därför flera punkter som rör hur den illegala handeln och hundsmugglingen kan stävjas. Två är att:
* Alla kommersiella uppfödare som har ett visst antal tikar och kullar per år måste ha tillstånd för sin verksamhet. Det ges efter att berörda myndigheter gjort en kontroll. Hur ofta kontrollerna ska ske är ännu inte specificerat. Samtliga godkända uppfödare ska därefter listas publikt.
* Alla hundar och katter inom EU ska id-märkas och registreras i ett nationellt register som även ska vara tillgänglig på EU-nivå. På så sätt ska det vara möjligt att följa varje kattunge och valp från att den föds och resten av livet. När varje ägare registreras blir det möjligt att se vem som utsatt djuren för vanvård.

– Äntligen! Vi har väntat länge på att även hundar och katter i EU ska skyddas av en lagstiftning, så det här är verkligen ett stort steg i rätt riktning. Obligatorisk märkning och registrering, regler för uppfödare gällande hur hundar och katter ska hållas samt ett förbud mot stympning, såsom kupering av öron och svans, är några av höjdpunkterna. Jag är också glad att samma regler ska gälla vid import från tredje land! säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Nästan hälften, 44 procent, av alla hushåll i EU har sällskapsdjur. Omsättningen av försäljningen av hundar och katter uppgår till omkring 1,3 miljarder euro. Årligen. I varje givet ögonblick ligger uppskattningsvis 430 000 hundar och 80 000 katter ute för försäljning på olika sajter på internet, visar rapporten EU:s tillsynsåtgärder mot illegal handel med katter och hundar, ”EU Enforcement Action on illegal trade of cats and dogs”. Tanken är att på sikt ska hundar och katter endast kunna säljas av den registrerade ägaren, även på nätet, skriver den danska djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse, som välkomnar förslaget på obligatorisk id-märkning och registrering, något som ännu inte finns i Danmark.

– Vi har länge kämpat för att få ministern att använda sig av den befogenhet som finns i djurskyddslagen, som tillåter regler för registrering av djur, men utan framgång. Vi är därför mycket glada över att det nu finns ett lagförslag från EU-kommissionen som lägger grunden för att göra det obligatoriskt, säger Jens Jokumsen, sällskapsdjurschef vid Dyrenes Beskyttelse, i ett uttalande.

I EU-förslaget ingår också att de fem domänerna, som är en positiv omvandling av de fem friheterna, ska gälla. Hundar och katter ska ha rätt till god utfodring, inhysning, hälsa, att kunna utöva naturliga beteenden och ha ett gott mentalt tillstånd. Inte endast uppleva frånvaro av hunger, törst, smärta och stress.

Kritik har lyfts mot att förslaget inte innehåller ett förbud mot försäljning av katter och hundar i butiker och att det saknas tillräckliga åtgärder för att få bukt med extremavel. I förslaget står att uppfödare ska se till att avelsstrategier inte leder till genotyper och fenotyper som har skadliga effekter på hundarnas och katternas eller deras avkommors välfärd. Men det ska inte hindra urval och avel av brachycefala hundar och katter, ”förutsatt att urvalet eller avelsprogrammen minimerar de negativa välfärdskonsekvenserna av brachycefala egenskaper”.

– Jag är besviken över att man inte tar chansen att ta tag i det gigantiska problemet med osund avel. Förslaget är otillräckligt både vad gäller avel på hundar och katter med extrema anatomier samt hög inavelsgrad. Jag hade också önskat ännu striktare regler vad gäller försäljning av hundar och katter online, säger Emma Brunberg.

Ett förbud mot att äga och använda extremavlade raser i media, på utställningar och i tävlingar, skulle kunna ge mycket bättre effekt, påpekar Eurogroup for Animals, vars vd Reineke Hameleers betonar att:

– Vi måste ta itu med bristerna kring att kontrollera den skenande illegala handeln med sällskapsdjur som sker online, genom förbättrad kommunikation mellan medlemsstaterna, utbildning, effektiv tillämpning och harmonisering av bestämmelser, säger hon i ett uttalande.

Hon välkomnar förslagen i stort och kallar dem en milstolpe för katters och hundars välfärd.
– Åtgärderna för djurens välfärd och spårbarheten inom EU är avgörande.

I ett nästa steg ska förslagen behandlas av EU-parlamentet och rådet.

Text Katarina Hörlin
Foto Andrew S Ouo, Unsplash

Några förslag som förbättrar för EU:s katter och hundar
– och även gäller vid import från länder utanför EU

Ingen stympning förutom av medicinska skäl. Det innebär att kupering av öron och svansar inte får ske bara för att ägaren önskar att hunden ska se ut på ett visst sätt.

Obligatorisk id-märkning och registrering av alla hundar och katter i EU. Varje land ska ha en nationell databas som är tillgänglig på EU-nivå.

Alla större uppfödare ska ha tillstånd för att föda upp hundar och katter. Tillståndet fås efter en kontroll. Hur ofta uppföljande kontroller ska ske är ännu ej specificierat.

En kattunge måste vara minst 12 veckor innan den får separeras från sin moder. En hundvalp måste vara minst 8 veckor innan den får separeras från sin moder.

Regler kring hur hundar och katter ska hållas hos uppfödare. Exempelvis ska ingen burhållning förekomma och minimiutrymmen specificeras.

De fem domänerna

Djurs välfärd säkras genom:
Utfodring
Miljö
Fysisk hälsa
Möjlighet att utöva naturliga beteenden
Mental hälsa

Läs EU-förslaget och rapporterna här

EU-kommissionens förslag för hund och katt: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the welfare of dogs and cats and their traceability

EU-rapporten om illegal handel med hund och katt: EU Enforcement Action on illegal trade of cats and dogs

FEDIAF:s årliga rapport för 2023 om sällskapsdjursfoder FEDIAF EuropeanPetFood | 2023
FEDIAF är en sammanslutning som representerar den europeiska sällskapsdjursfoderindustrin.