hundar

Djuren som utplaceras efter att använts i försök

Ingen vet hur många de är. Ingen statistik förs. Men före detta försöksdjur utplaceras ibland till privatpersoner. I mitten av 1980-talet arbetade Katarina Cvek som djurvårdare på Mikrobiologiska centrallaboratoriet... Läs mer »
Brun vit svart hundvalp vänder ansiktet mot kameran och ser granskande in i kameran

När utsätts en hund för onödigt lidande?

Djur ska skyddas mot onödigt lidande. Men vad innebär det egentligen när det kommer till hundar? Författaren, föreläsaren och hundpsykologen Kerstin Malm, fil. dr. i etologi, förklarar hur lagstiftaren... Läs mer »