Licensjakt på 36 vargar startar i dag

I fem län ska totalt 36 vargar skjutas under årets licensjakt som börjar i dag, den 2 januari.
– Jakt ger en instabil struktur i ett revir och i flera fall blir vargarna mer benägna att attackera tamdjur, säger Anna Lundvall, Djurskyddet Sverige
.

I Sörmland är det första gången licensjakt på varg tillåts. Här ska hela reviret Gryten bestående av sex vargar skjutas bort. I länet finns totalt åtta revir. De övriga fyra länen där licensjakt sker är Västmanland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Det sistnämnda har två revir där totalt tolv vargar får skjutas.

Under jakten används hundar. Högst tre hundar får, enligt 6§ Naturvårdsverkets föreskrifter 2022:4 kapitel 4, användas samtidigt för att ställa eller förfölja en varg. Hundarna får inte bytas ut under jakten på en och samma varg under samma dag.
– Att flera hundar får användas samtidigt i jakten leder till stress hos det jagade djuret, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

I fjol blev 57 vargar skjutna under licensjakten. 2022 sköts 28 vargar.
– Jakt ses som enda alternativet för att hindra angrepp på tamdjur. Vi är kritiska till att man inte i första hand fokuserar på andra lösningar för att förhindra angrepp på tamdjur, som lapptyg, skrämselkedjor, rovdjursavvisande stängsel och andra skyddsåtgärder. Forskning visar att jakt ger en instabil struktur i ett revir och att det i flera fall har gjort vargar mer benägna att attackera tamdjur, säger Anna Lundvall.

Årets licensjakt pågår till den 15 februari.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs mer om vargarnas skyddsstatus i EU