Svensk minknäring planeras vara helt avvecklad innan jul i år

Regeringen har erbjudit alla svenska minkföretagare att dela på 180 miljoner kronor för frivillig avveckling av sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion. Avvecklingen ska ske 2024-2025. Enligt Svensk Minks vd är planen att svensk minknäring är helt avvecklad innan jul i år.

Står det fast att samtliga svenska minkuppfödare kommer att anta erbjudandet att avveckla sin uppfödning under 2024 och 2025 mot den ersättning regeringen erbjudit, Jörgen Martinsson, vd Svensk Mink?
– Ja, det är den information jag har i dag även om någon skulle kunna ändra sig men det är inte troligt.

Kommer alla uppfödare att följa samma avvecklings-/utfasningstakt?
– Nej, det är individuellt men avveckling planeras vara utförd i sin helhet innan jul 2024.

Jörgen Martinsson.

Blir det parning av avelsdjuren under vintern och våren 2024 för samtliga uppfödare, eller finns det någon som avvecklar verksamheten redan i år och inte tar fram valpar?
– Det är en individuell fråga för varje uppfödare som jag inte vet svaret på förrän datum för parning under våren passerats.

Kommer avelsdjuren att avlivas i höst i samband med att de unga minkarna avpälsas (avlivas för att pälsarna ska tas bort, reds anm)?
– Ja, avelsmink och pälsmink, det vill säga valpar födda under 2024, kommer att vara avlivade innan jul 2024.

Går det att även under 2025 ta fram en sista kull valpar och sedan avsluta verksamheten vintern 2025?
– Nej, inte så som förordningen är utformad i dagsläget. Den är förvisso i skrivande stund inte beslutad så vi vet inte hur den version vi kommer att få rätta oss efter exakt kommer att se ut, svarar Jörgen Martinsson.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare välkomnar beskedet.
– Fantastiska nyheter! Heder åt regeringen som genom sitt beslut får slut på en djurhållning som är omöjlig att ha med god djurvälfärd och samtidigt se till att enskilda gårdsägare ersätts ekonomiskt. Och heder åt alla minkfarmare som inser att hållandet av djur i bur för pälsproduktion inte är framtiden och tar chansen att ställa om nu. Viktigt att regeringen nu ser till att fatta alla nödvändiga beslut så att avvecklingsplanen hålls och att ersättningen betalas ut! säger Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto Anna Lundvall & privat.

Om stödet för frivillig avveckling av minkuppfödning

Stödet betalas ut till företag efter genomförd avveckling under perioden 2024–2025.
– Detta ekonomiska stöd kommer möjliggöra för minkföretag att på ett planerat och ordnat sätt avveckla sin verksamhet, sa landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i samband med att regeringen släppte nyheten i september 2023.