Svensk minknäring planeras vara avvecklad innan jul 2024