Sveriges 3R-center tvingas begränsa arbetet enormt efter uteblivna resurser från regeringen

Arbetet för att förfina, minska och ersätta djurförsöken i Sverige har begränsats. Regeringen har inte tillfört medel till Sveriges 3R-center.

– Tyvärr tillfördes Jordbruksverket inte några resurser för arbetet med Sveriges 3R-center i vårändringsbudgeten. Vi räknar med att frågan fortfarande är aktuell och att det i höstbudgeten ska kunna ges besked om hur regeringen ser på ett fortsatt aktivt 3R-arbete i Sverige, säger Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket.

Vad innebär de uteblivna resurserna för 3R-centrets verksamhet?
– Det innebär att vi under året får fortsätta att arbeta på en mycket begränsad nivå med 3R-frågorna. Vi fokuserar arbetet på att kunna upprätthålla stöd och dialog med väsentliga aktörer som djurförsöksetiska nämnder, djurskyddsorgan och myndigheter som är berörda av 3R-frågor, svarar Jan Cedervärn och fortsätter:

– Vi kan inte ta nya initiativ för att utveckla råd, vägledningar eller utbildningsinsatser, men kommer att göra vårt bästa för att utnyttja den befintliga bas av information och kunskap som vi har för att den ska komma berörda aktörer till gagn. Det är ju dock inte någon långsiktig lösning om vi inte kan fylla på med nytt kunskapsinnehåll, säger han.

Som en konsekvens av budgeten inför 2024 som presenterades i höstas då det visade sig att det inte fanns några öronmärkta medel till Sveriges 3R-center fick nio av centrets tolv tjänster dras in. Hoppet ställdes till att regeringen i vårändringsbudgeten skulle tillföra mer medel. Att det inte blev så stod klart den 15 april när vårändringsbudgeten lades fram. Den yttersta konsekvensen drabbar de tusentals djur som hade kunnat slippa användas i djurförsök om 3R-centret fått fortsätta sitt arbete i full skala.

– Vi är många som påtalat detta för regeringen och vi hade hoppats på att man skulle ha insett sitt misstag och rättat till det i vårbudgeten, men så har inte skett. Regeringen väljer medvetet att svika försöksdjuren! säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

3R-centret har en samordnande roll för att Sverige ska kunna uppfylla EU:s försöksdjursdirektiv, vars slutgiltiga mål är att ersätta alla försök på levande djur så snart det är vetenskapligt möjligt. 

– Att Sverige, tvärtemot vad som sker i andra länder, väljer att stagnera arbetet kring 3R frågan kommer att få stora konsekvenser för både djurvälfärd och kvaliteten på svensk forskning. Det är välkänt att utvecklingen av djurfria metoder samt bättre djurvälfärd inte bara är en etisk fråga, utan också är nödvändigt för framtida forskningsframsteg, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Text Katarina Hörlin
Foto Wikimedia

Detta är 3R

3R står för Replace, djurförsök ska ersättas med forskningsmetoder utan djur, Reduce, antalet djur som används i försöken ska minska i antal och Refine, försöken som används ska förfinas så att det blir skonsammare för djuren.

3R-centret, vars kansli finns i Jönköping hos Jordbruksverket, arbetar nära universitet och högskolor, företag, forskningsfinansiärer, organisationer och andra länders 3R-center. Verksamheten ska bidra till att svensk forskning blir bättre, samtidigt som djurvälfärden ökar och färre djur används i djurförsök.