Djurskyddspolitisk utfrågning i Almedalen: Betesfrågan för svenska kor i fokus

ALMEDALEN. ”Konkurrensfördelen är att vi fortsätter med beteskravet och sprider det i hela EU”. Det sa Vänsterpartiets Kajsa Fredholm i dag under ett seminarium i Almedalen.

Första dagen i Almedalen kallade Djurskyddet Sverige, World Animal Protection Sverige och Djurens Rätt till en djurskyddspolitisk utfrågning. Först ut var den brännande aktuella frågan om betesrätten för svenska kor: Tycker ni att Sverige ska ha kvar sitt lagstadgade krav på att kor ska ha rätt att gå ut på bete sommartid?
Tre av de fyra riksdagspartierna som tackat ja till seminariet gav ett glasklart besked: Ja! Kajsa Fredholm (V), Elin Nilsson (L) och Sofia Skönnbrink (S) lyfte sina gröna skyltar.
– Ett enkelt beslut. Betesrätten är det svenskaste vi har och något vi ska värna om, sa Sofia Skönnbrink (S).
– Konkurrensfördelen är att vi fortsätter med betet och sprider beteskravet i hela EU, sa Kajsa Fredholm (V).
– När betesrätten infördes i Sverige var det ett viktigt steg för att höja djurvälfärden i Sverige. Det vore väldigt olyckligt att backa på detta viktiga krav. Sedan är det en konkurrensnackdel att svenska bönder inte får betalt för det eftersom det är lagstadgat. Men svaret på det är inte att backa på beteskraven i Sverige utan svaret måste ju bli att man stärker djurskyddet i EU så att fler kor i EU kommer ut istället, svarade Elin Nilsson (L).


Politikerpanelen om att bevara beteslagstiftningen. Klara ja från Vänsterpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Centerpartiets representant Lars Thomsson, som satt i riksdagen förra mandatperioden och denna främst arbetar på det regionala planet, var inte säker i sitt ja. Han höll både upp en grön och en röd skylt.
– Jag tror att det är smart att ha kvar det, men just nu pågår en utredning som jag tycker är bra att den görs. Vi stödjer en flexibel betesrätt.

När du säger flexibel beteslagstiftning innebär det att det kan ingå att kor inte går ut? frågade Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige.
– Eventuellt. Som gammal mjölkbonde vet jag att de nya stallarna fungerar fantastiskt bra utan att man behöver släppa ut djur. När man släpper ut djur mår de eventuellt lite sämre och minskar produktionen. Men jag tycker det är knepigt, om vi gör så får vi också en kundreaktion åt andra hållet. Jag vet verkligen inte vilket ben man ska stå på, svarade Lars Thomsson, (C).


Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige, Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige och Matilda Antti, Djurens Rätt höll i den rappa politikerutfrågningen i Almedalen.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt lyfte djuren som används i djurförsök. Sveriges 3R-center arbetar för att Replace, ersätta, Reduce, minska, och Refine, förfina, djurförsöken. Frågan var: Kommer ni att återinföra 3R-centrets finansiering?
Centerpartiets Lars Thomsson avstod att svara då han inte kände till budgetprocesserna i just denna fråga.
– Det är svårt just nu i pågående budgetprocess att lova något innan jag vet utfallet, sa Sofia Skönnbrink (S).
– Det är ett viktigt arbete som sker inom 3R-centret och det var inte med glädje vi såg neddragningarna. Men det var resultatet av budgetförhandlingarna, sa Elin Nilsson (L) som lovade att hennes parti kommer att ta med sig den viktiga frågan om finansiering i budgetarbetet, även om hon inte kan svara för vad utfallet till slut blir.
– Vi har öronmärkt pengar för Sveriges 3R-center i vår budget och även i den förra. Det är jättemärkligt att man drog in pengarna med motiveringen att det var en tillfällig satsning: det behöver ju vara en långsiktig satsning på Sveriges 3R-center, sa Kajsa Fredholm (V).

Djurens Rätts sakkunniga Matilda Antti tog upp den viktiga frågan om pälsdjursindustrin och vikten att avveckla den svenska minknäringen, enligt den plan med avvecklingsstöd som presenterats av regeringen. Vill ni se ett förbud mot pälsdjursuppfödning?
– Ja, svarade Vänsterpartiet och Liberalerna.

Centerpartiet och Socialdemokraterna svarade båda både ja och nej. Centerpartiets representant förklarade att de avvaktar utredningen om att lägga ner svensk minknäring, samtidigt som att han anser att branschen i sig är lite passé. Socialdemokraterna anser inte att det är rimligt att förbjuda olika typer av näringar, däremot har Sofia Skönnbrink inte mött någon socialdemokrat som varit negativ till det frivilliga avvecklingsstödet.
Samtliga partiföreträdare sa att de välkomnade avvecklingsstödet.

Är rasförbud ett sätt att lösa hundattackerna?
– Det kan vara ett av flera verktyg, men det är ju jättesvårt att veta vilken mängd DNA som ska vara tillåtet från en viss ras i så fall. Att dra den gränsen blir väldigt svårt, sa Sofia Skönnbrink (S) och betonade att fokus måste vara på oseriösa uppfödare och att begränsa den typen av ekonomisk verksamhet där någon föder upp kullar för att sälja vidare där det premierats att hundarna har extremt stor kamplust.
– Se också till att hundar som biter inte får vara ute i samhället. Har ett angrepp skett måste myndigheterna agera mycket tidigare, sa Sofia Skönnbrink.
– Ett förbud på rasnivå är fel väg att gå. Man måste gå på individnivå och på avelsinriktning för att bli av med detta otyg, sa Lars Thomsson (C).
Liberalerna stänger inga dörrar för ett rasförbud.
– Men även om man inför ett förbud mot vissa raser så lagstiftar man ju inte mot ansvarslösa hundägare. På något sätt måste vi komma åt den oseriösa aveln, men ett förbud mot vissa raser är absolut inte hela lösningen, sa Elin Nilsson (L).

Vänsterpartiet har kommit till slutsatsen att i nuläget är de inte för ett förbud av olika raser.
– Av just samma skäl som tidigare talare har tagit upp. Vi tycker att Statskontorets förslag är väldigt bra, de är vi för: mer resurser och mer samordning mellan myndigheter. Det tycker jag att vi ska pröva först. Men med det sagt, skulle det komma någon bevisning som visar att det är en viss hundras som attackerar då kanske det behövs ett förbud. Men det får vi se.


Lars Thomsson (C), Kajsa Fredholm (V), Elin Nilsson (L) och Sofia Skönnbrink (S) tackades med en liten ko för att inte glömma att kämpa för kornas fortsatta rätt till sommarbete. .

Sofia Skönnbrink (S) flikade in att även hon var för Statskontorets förslag om samordning mellan myndigheter.
– Djurförbud är också intressant. Man måste kanske utnyttja det i högre grad och införa ett nationellt system. I dag är det så att du kan få djurförbud i Värmland men flyttar till Dalarna och skaffar en ny hund. Då ser inte länsstyrelsen i Dalarna att du har djurförbud i Värmland. Det är ett jätteglapp i hur man ska följa upp den här typen av ärenden. Det finns mycket att jobba med, sa Sofia Skönnbrink (S).

Flera andra viktiga djurskyddsfrågor diskuterades och dessa kommer att rapporteras i kommande artiklar i papperstidningen.

Text Katarina Hörlin
Foto Jessica B (gruppbild med kor) Katarina Hörlin (panel med skyltar & utfrågarna) och iStock (övriga).