Ny undersökning ger underbetyg till flera tillverkare av hund- och kattfoder

Informationen om var djuren som blir ingredienser i foder kommer ifrån och hur de levt är ofta bristfällig. I vissa fall vilseledande. Det visar konsumentguiden Handla Djurschyssts nya avdelning om djurfoder.

Hur har de djur som blir ingredienser hund- och kattfoder haft det under sina liv? Den hund- eller kattägare som vill göra ett djurskyddsmedvetet val när hen köper mat till sin hund eller katt har en frustrerande resa framför sig om hen försöker få svar via tillverkarnas hemsidor.
Det konstaterar konsumentguiden Handla Djurschysst i sin färska undersökning av fem stora hund- och kattmatsproducenter.

Både att hitta information om hur fodertillverkarnas produktion ser ut och varifrån ingredienserna kommer är svårt. De fodertillverkare som har policys och riktlinjer ställer sällan krav på djurvälfärd för djuren som blir råvaror i fodret.

– I guiden kan man se att fyra av de fem fodertillverkarna i undersökningen endast uppfyller ett av våra tjugofem djurskyddskrav, vilket är ett underbetyg. För hundar och katter som behöver särskilt foder finns inget djurschysst alternativ idag, säger Anna Lundvall, sakkunnig på Djurskyddet Sverige, som hoppas att tillverkarna genom guiden uppmuntras att förbättra och utveckla sitt djurvälfärdarbete.
– Inte bara för de djur som äter fodret utan också för de djur som finns i fodret.

Överlag är tillverkarna som valts ut bra på att lyfta fram fodrets näringsriktighet. De berättar gärna om sina foderkoncept för hundar och katter i olika åldrar, storlekar och raser, konstaterar konsumentguiden och fortsätter: ”Flera nämner spårbarhet. Men att få veta något om vilka djurskyddskrav man ställer på den egna verksamheten och på leverantörerna är allt annat än lätt.”

De grundläggande djurskyddskriterierna som undersökts gäller gris, kyckling, höns, nötkreatur och lamm – djur som ofta blir ingredienser i hund- och kattfoder. Fem områden har granskats: att de hålls lösgående, inte stympas (som att grisar ska få ha kvar sina svansar), att antibiotika endast får användas efter veterinär förskrivning – inte förebyggande, att transporttiderna inte överskrider åtta timmar och att slakten sker snabbt genom en ångest- och smärtfri bedövning. Fyra av undersökningens fem tillverkare, Royal Canin, Eukanuba, Hill´s och Doggy, uppfyllde endast 1 av dessa totalt 25 kriterier.

Magnusson Petfood uppfyllde 12 av 20 kriterier (de använder inte lamm i sina foder, därav färre kriterier totalt). Skälet till den högre uppfyllnaden är att Magnusson Petfood enbart använder djur från Sverige och KRAV-märkt kyckling. Andra fodertillverkare har ibland svenska flaggor eller texten “svensktillverkat” på förpackningen utan att garantera svenska råvaror, skriver konsumentguiden Handla Djurschysst.

– På samma sätt som att konsumenter vill kunna göra djurschyssta val av animaliska livsmedel som de själva stoppar i sig finns det många hund- och kattägare som skulle vilja göra medvetna val när det kommer till fodret de köper till sina husdjur. Vår undersökning visar tyvärr att det är näst intill omöjligt i dag, vilket är alldeles för dåligt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Läs hela undersökningen om djurfoder här: Handla Djurschysst djurfoder

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Så har undersökningen gjorts

Konsumentguiden Handla Djurschysst valde ut fyra stora fodertillverkare som säljer mycket foder i Sverige och tog även med en tillverkare som endast har svenska råvaror i sina foder. Kriterierna som valts ut är grundläggande djurskyddskriterier och de djurslag som omfattas är vanligt förekommande i djurfoder.

Fodertillverkarna har kontaktats via mejl och telefon och getts möjlighet att svara på varifrån råvarorna i deras foder kommer samt om de arbetar med djurvälfärdsfrågor för djuren som blir ingredienser i deras foder.