Avelsförbud av djurskyddsskäl på cavalier king charles spaniel i Norge