Norsk dom: Avel på cavalier king charles spaniel strider mot norsk djurskyddslag

I dag kom domen från Høyesterett i Norge. Fortsatt avel på cavalier king charles spaniel strider mot norsk djurskyddslag. Avel på engelsk bulldogg får fortsatt endast ske inom ett specifikt avelsprogram.

Resan genom de rättsliga instanserna började 2021. Då fick Norge en ny avelsparagraf i sin djurskyddslag som gjorde det möjligt att förutom enskilda uppfödare även hålla rasklubbar och den norska kennelklubben, NKK, ansvariga för osund och oetisk avel.

Eftersom avelsrelaterade problem inom raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel länge varit kända stämde Dyrebeskyttelsen samma år NKK, rasklubbarna och sex uppfödare. De fick rätt på alla punkter av Olso tingsrett. De arvsbundna sjukdomarna hos båda raserna gjorde att avel inte längre var möjlig av djurskyddsskäl.

Domen överklagades. Lagmannsretten, motsvarande svenska hovrätten, slog i november 2022 fast att det inte gick att avla på cavalier king charles spaniel i Norge av djurskyddsskäl, men enligt lagmannsretten var det möjligt att fortsätta aveln med engelsk bulldogg.

Både NKK och Dyrebeskyttelsen överklagade till högsta instans. En civilrättslig talan väcktes, då domen i lagmannsretten gällde enskilda uppfödare, men gjorde det omöjligt för rasklubbarna och NKK att registrera valpar födda i Norge eftersom de inte fick underlätta avel. Rättegången hölls i augusti i år och alldeles nyss kom domen från Høyesterett i Norge.

Den slår fast att avel på cavalier king charles spaniel strider mot norsk djurskyddslag, medan en fortsatt avel får ske på engelsk bulldogg om de följer ett specifikt avelsprogram. Dessutom konstaterar den att domstolarna kan förbjuda uppfödning av vissa raser enligt 25§ djurskyddslagen.

För engelsk bulldogg kommer Høyesterett fram till att tillståndet brachycephalic obstructive airway syndrome, BOAS, i grad 2 och 3 är så allvarligt att när en betydande andel av hundarna är drabbade kommer fortsatt avel som utgångspunkt att strida mot 25 §. av djurskyddslagen.

– En mycket viktig principseger!
Så sammanfattar Dyrebeskyttelsen Norge dagens dom. ”Domen bekräftar att den uppfödning som i åratal har vidmakthållit ärftliga störningar och sjukdomar inte bara är oetisk, utan också ett verkligt brott mot norsk lag.”
– Vårt arbete med oetisk avel har fått stora ringeffekter i Europa. I många länder inser nu myndigheterna att hunduppfödningen måste förändras, säger Åshild Roaldset, generalsekreterare för Dyrebeskyttelsen Norge.

Under hela processen har de betonat att detta är en kamp de väljer att utkämpa för djurens skull, och inte en kamp mot specifika aktörer inom hunduppfödning.
– Det är ofta inget fel på temperamentet och personligheten hos de flesta extremuppfödda hundar. Tvärtom, de är underbara individer som förtjänar ett liv fritt från sjukdom och lidande.

Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige välkomnar domen.
– Vi förstår den kärlek hundägare har till hundar av de här raserna. De är underbara individer som alla förtjänar ett aktivt liv fritt från sjukdom. Nu har Norge sagt sitt: avel på raser där en så stor andel av hundarna är sjuka är inte tillåten. Låt oss hoppas att det här blir starten för en ny era för hundaveln, där välfärd och hälsa går före utseende och rasrenhet, säger hon.

Text Katarina Hörlin
Foto Geoff Oliver, Unsplash

Så lyder §25 i den norska djurskyddslagen

”§ 25. Avl
Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme
egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik ut de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller
som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.
Kongen kan gi forskrift om avl i samsvar med prinsippene i denne paragrafen, og i om
avlsvirksomhet i avlsorganisasjoner og raseklubber. ”


Läs mer om de tidigare rättegångarna