”En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur