kameraövervakning slakteri

Regeringen ska utreda kameraövervakning i slakterier

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att analysera möjligheten att införa kameraövervakning i svenska slakterier. Den särskilde utredaren är kammarrättslagman Peder Liljeqvist, vid Kammarrätten i Stockholm. Han ska... Läs mer »