Regionala djurförsöksetiska nämnder

Så bedöms försöken påverka djuren

TEMA. I EU pågick år 2011 forskningsprojekt där fler än elva miljoner djur utsattes för djurförsök. Innan försök med djur får börja i Sverige ska godkännande från någon av de... Läs mer »