stina näsström

Att hålla djur utan bur

Nu är jag föräldern vars barn vill ha husdjur. Jag säger inte nej, men jag väljer djurslag med omsorg och burarna har jag skrotat. Istället visar jag hur man kan... Läs mer »