Synpunkter på samråd kring uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling