Uppsala djurförsöketiska nämnd avslår Växa Sveriges ansökan