Ny tidning ute – Tema nya djurskyddslagen

Tidningen Djurskyddet kommer nu i brevlådan. Temat är förslaget till ny djurskyddslag. Vad innebär det? Vad är nytt och vad tycker experterna?

Det ska bli lag på att katter ska märkas och ska de gå ute måste de kastreras. Det föreslår regeringens utredare Eva Eriksson i förslaget till ny djurskyddslag. Djurskyddet Sverige har i decennier arbetat för en obligatorisk märkning och registrering av katter och tycker förslaget är en seger. – Det finns mer än hundratusen hemlösa katter som utsätts för ett långdraget lidande med svält, infektioner och skador. Går förslaget igenom kan det äntligen bli en förändring, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

Eva Eriksson föreslår också att tidelag ska förbjudas liksom avel som medför lidande för djur. Hon föreslår att det ska införas ett förbud mot att använda spö på hästar i syfte att driva dem framåt. Däremot anser hon att spöet ska få vara kvar i syfte att avvärja olyckor. Sjölejon och elefanter ska förbjudas på cirkus och djurskyddsbestämmelserna ska ses över för sällskapsdjur. Till exempel bör man bara få ha fåglar om de får möjlighet att flyga.

Utredaren lägger ett större ansvar på djurägarna och det ska bli tydliga sanktioner för den som inte följer lagen. Hon föreslår att grovt brott mot djurskyddslagen ska införas där straffskalan är fängelse i högst fyra år. 
– Det är viktigt att peka på att den som håller djuret har det totala ansvaret. Under de senaste åren har det funnits en tendens att skylla på andra att de inte kontrollerar att djuren mår bra, till exempel tillsynsmyndigheter, säger Eva Eriksson.

I lagen ska det också anges att djur har ett egenvärde oavsett vilken nytta som de har för människan. Med lidande avses i lagförslaget både psykiskt och fysiskt lidande, till exempel räknas alltså djurs ångest, rädsla och stress till lidande. Men förändringarna dröjer. Över två år kan det ta innan en ny lag kan se dagens ljus.

Läs mer:
Tidningen Djurskyddet som pdf
Sammanfattning av förslagen till ny djurskyddslag
Djur ska ha egenvärde
Förändringar för djuren dröjer