Nu får vallade djur bättre skydd

Tack vare Djurskyddet Sverige har Svenska Kennelklubben tagit fram en policy för hur vallning med hund ska gå till så att de vallade djuren inte skadas. Dessutom har Jordbruksverket i  nya regler förtydligat vad som ska gälla vid vallning. – En bra exempel på hur djurskyddsproblem kan lösas konstruktivt, säger Katarina Lingehag- Ekholm från Djurskyddet Sveriges styrelse.

Djurskyddet Sverige fick i början av 2013 flera larm om att vallade djur, främst får, utsattes för plågsam behandling i samband med vallningsträning med hund. Det berättades om brutna ben på får och nötkreatur, bitskador, stressreaktioner, vallade djur som blev sparkade och slagna av hundföraren och ankor som blev ihjälbitna. Flera av personerna som slog larm hade egen erfarenhet av hobbyvallning. Detta är en vallningsform där hundägarna i första hand vallar för att ge vallhunden stimulans.

Djurskyddet Sverige kontaktade Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket. Det visade sig att det inte fanns reglerat hur de vallade djuren skulle hanteras och skyddas. I samarbete med Djurskyddet Sverige tog Svenska Kennelklubben fram en policy för de vallade djuren. Dessutom har Djurskyddet Sverige antagit en egen policy.

Djurskyddet Sverige har även diskuterat djurskyddsproblemen vid vallning av får och getter med Jordbruksverket. Verket lade i sin revidering av regler för träning och tävling med djur till text om hur de vallade djuren ska hanteras och skyddas på ett bättre sätt. De nya reglerna kommer att börja gälla i början av 2014.
– Det är bra att både Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket nu ställer krav på de som använder hundar för att valla får, nötkreatur, getter, ankor med flera djur, så att de vallade djuren skyddas från stress och skador, säger Katarina Lingehag-Ekholm i styrelsen för Djurskyddet Sverige.

Läs tidigare artiklar om vallning
Maj 2013: Risker med vallning diskuteras
Juni 2012:  Alla ska inte få valla
Mars 2012: Vallningens mörka baksida