Alla ska inte få valla

I förra numret av Tidningen Djurskyddet skrev vi om får som stressas och hundar som blir slagna inom vallhundsträning. En verklighet Svenska Vallhundsklubben inte känner igen. Nu efterfrågar Djurskyddet Sverige mer kunskap bland aktiva och ifrågasätter trenden att köpa får för att träna hunden på.

Helst av allt vill får umgås med varandra, vandra, och idissla. De vill leva i en fast social flock och i en varierad miljö. De menar professor Keith Kendricks på Babraham institutet i Cambridge. Han har tillsammans med forskaren Donald Broom gjort stora studier på fårs mentala förmågor. Deras forskning visar att får både är smarta och sociala men även lättstressade. Under en av deras studier mättes hjärtfrekvens och puls hos får som var mycket vana att bli vallade. Det visade sig att både puls och hjärtfrekvens ökade mycket kraftigt bara vid åsynen av hund eller människa.

Katarina Lingehag Ekholm som sitter i Djurskyddet Sveriges styrelse är väl insatt i Keith Kendricks forskning och har själv haft gutefår i 15 år.
– Får är flykt- och flockdjur och är inte bara lättastressade. De är bra på att dölja stress och smärta. De kan gå länge med en skada utan att visa smärta men de har självklart ont, säger hon.

Men för den som har kunskap om får är det inte svårt att se hur de mår.
– Fåren visar små subtila signaler. Öronen är bra att titta på, om de är fällda bakåt eller spänt framåt. Om de visar vitögat kan vara ett annat stresstecken, säger hon.

Katarina Lingehag Ekholm var en av många läsare som reagerade starkt på artikeln om vallhundsträning i förra numret av Djurskyddet. Artikeln tog upp missförhållande som framkommit, får som stressas och hundar som blir slagna. Sedan artikeln publicerats har redaktionen blivit kontaktad av flera personer som bekräftar bilden. Av rädsla att bli uteslutna och utfrysta vill dock ingen gå ut med namn, varken på sig själva eller på de instruktörer som behandlat djuren illa. Men dessa missförhållanden inom vallhundsträning är ingenting Svenska Vallhundsklubben känt till.
– Vår första kännedom om det var när vi läste artikel i Tidningen Djurskyddet säger ordförande, Larry Jones.

Han säger att Svenska Vallhundsklubben har en mycket strikt djurpolicy och att hårda metoder absolut inte är något de sanktionerar. Han poängterar hur viktigt det är med erfarna instruktörer som har stor pedagogisk förmåga och som kan läsa både fåren och hunden. Är fåren stressade går det inte att få till samspelet mellan hund och får och då kan man lika gärna avbryta säger han.
-Men i alla verksamheter finns det alltid rötägg men det är inget vi kan ha absolut kontroll över, vi är ingen polisorganisation, säger han.

Katarina Lingehag Ekholm efterfrågar mer kunskap bland de som vallar får som hobby och tycker att det borde krävas utbildning i fårens beteende och behov för att få skaffa får.
– Att hålla på och valla på samma får i flera timmar visar att man inte har tillräckligt med kunskap, fåren har ju ingen som helst behållning av träningen. De ska inte behöva träna mer än en halvtimme, sedan ska de vila, fysiskt men framförallt mentalt. Att låta dem gå och bli vallade en hel dag är helt vansinnigt, säger Katarina.

Larry Jones på Svenska Vallhundsklubben håller inte med. Han menar att det beror alldeles på hunden och fåren. Och klubben har ingen rekommendation för hur länge man får valla.
– Det kan finnas situationer där man bryter efter några minuter och andra tillfällen där man kan hålla på en hel dag så länge fåren får vila emellanåt. Det viktiga är att det är en erfaren instruktör som läser av djuren. Om fåren är stressade får de ingen respekt för hunden och det måste vara ett samspel för att vallning ska fungera, säger han.

Katarina Lingehag Ekholm poängterar att hon tycker vallning är bra när man i produktion behöver hjälp att förflytta får.
– Det är bättre och mindre stressande för får med en väldresserad hund än en fyrhjulning eller människodrev. Det är när fåren blir någon slags redskap för att roa sig som jag tycker att det gått snett, när man kan köpa ett antal får för att ha och träna sin hund på. Man ska komma ihåg att vallning är en stor kompromiss av fårens välfärd!