Risker med fårvallning diskuteras

Att träna sin vallhund på får kan vara farligt för fåren. På uppmaning av Djurskyddet Sverige tar nu Svenska Kennelklubben upp frågan till diskussion. Målet är att parterna ska kunna enas kring en policy.

Att använda hund för att valla får är ett skonsamt alternativ till exempelvis fyrhjuling eller människodrev. Men det finns en mörk baksida av vallningen, som Tidningen Djurskyddet uppmärksammade under förra året. Hundbett, benbrott och stor stress kan bli konsekvenserna för de får som har oturen att utsättas för okunniga hundar och instruktörer.

Svenska Kennelklubben, SKK, meddelar nu att man kommer att ta fram en policy för djurhantering vid vallningsträning av hund, som ska gälla för organisationens medlemmar. Policyn kommer att tas fram tillsammans med bland andra Djurskyddet Sverige, Svenska Fåravelsförbundet och olika klubbar för vallhundsintresserade.

Svenska Vallhundsklubben är ansluten till SKK och är en av de organisationer som bjudits in för att diskutera den nya policyn. Larry Jones, ordförande, tycker att riktlinjer behövs.

– Det är i allas intresse att vi kan ha gemensamma riktlinjer för det här. Det är inte bara hundarna som man måste se till utan även djuren och deras behov och beteende, säger han.

Larry Jones vill inte gå in närmare på vad Svenska Vallhundsklubben vill att den kommande policyn ska innehålla. Först och främst ska dialogen komma igång så att organisationerna kan komma fram till en gemensam syn, menar han, och påpekar också att riktlinjer är rätt väg att gå för att öka medvetenheten, snarare än förbud.

– Om vi upptäcker medlemmar som bryter mot dem kan det bli sanktioner i samarbete med SKK, uteslutande ur medlemskåren och såna saker. Men det är ingenting jag kan säga i förväg nu, säger han.

Arbetet med att ta fram en policy kommer efter att Djurskyddet Sverige skickat en skrivelse till Svenska Kennelklubben och Svenska Vallhundsklubben, där de uppmanades att ta fram tydligare riktlinjer på hur fåren ska undvika skador, stress och utmattning. Dessutom behövs en kontrollapparat så att detta följs, och en utbildning för vallningstränare, menar Djurskyddet. Med dagens regler krävs det även att border collies har klarat ett vallningsprov för att få användas i avel, ett krav som Djurskyddet föreslår avskaffas.

Katarina Lingehag-Ekholm är styrelseledamot i Djurskyddet Sverige med ansvar för lantbruksdjur. Hon tycker att SKK:s initiativ visar att det lönar sig att driva djurskyddsfrågor även för lantbruksdjur.

– Vi tycker att det är fantastiskt bra. Vi hoppas på ett väldigt mycket bättre skydd av fåren, säger hon.

Med nya riktlinjer hoppas Katarina Lingehag-Ekholm även att ”hobbyvallning” på sikt upphör. Med hobbyvallning menar hon företeelsen att valla runt får utan att det fyller sitt ursprungssyfte – att förflytta djur inom lantbruket. Den typen av vallning kan pågå under flera timmar för att hundarna ska få tävla i eller träna vallning.

– Jag hoppas att man frångår synsättet att fåren ses som ett slags redskap som man släpper hundarna på. Vallning, som sköts väl och där man bara flyttar djur mellan beten direkt i arbetet, det är en sak. Men som en sport finns det över huvud taget inget skäl att valla. Det orsakar en helt onödig stressituation för fåren.