Tiden är inne: Stoppa djur på cirkus

ALMEDALEN Artros. Stereotypa beteende. Elefanter på cirkus mår inte bra. Nu tar även största delen av svenska folket avstånd från vilda djur på cirkus. Det framkom på Djurskyddet Sveriges seminarium tillsammans med Djurens Rätt i förmiddags.

– Varken vi eller Djurens Rätt anser att några djur hör hemma på cirkus, men idag lägger vi fokus på de vilda djuren, inledde Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige det välbesökta seminariet ”Nya djurskyddslagen – även för cirkusdjuren?”.

– Nej, djur har inte på cirkus att göra. Det anser även allmänheten. Vår nya opinionsundersökning visar att tre av fyra svenskar, alltså 76 procent, vill inte se vilda djur på cirkus. Motståndet är starkt i alla åldersgrupper, något större hos kvinnor än män, sa Camilla Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt.

Motståndet skär genom alla politiska partisympatisörer. Hos de rödgröna är 79 procent av väljarna mot vilda djur på cirkus, hos alliansen är 73 procent av väljarna emot. Siffrorna har ökat hos båda väljargrupperna sedan Djurens Rätt ifjol drog igång sin kampanj #IntePåCirkus.

– Nu är tiden inne att förbjuda vilda djur på cirkus. För djurens skull och för att allmänheten inte längre vill se djur på cirkus, sa Camilla Björkbom.

En fri elefant lever i stabila sociala grupper på fyra till tolv djur. De äter 60 – 80 procent av sin vakna tid och går upp emot fyra kilometer varje dag. Områdena de lever i kan sträcka sig upp till 1975 kvadratkilometer, berättade Djurskyddet Sveriges sakkunniga Emma Brunberg och ställde det mot cirkuselefanternas tillvaro.

– På cirkusen lever de i små grupper, som ofta ändras över tid. De får mindre ransoner av näringstätt foder, eftersom de inte längre kan äta större delen av sin vakna tid. De hålls inhägnade på 200 kvadratmeter – ställ det emot elefantens naturliga miljö på 1975 kvadratkilometer!

Transporter är kända stressfaktorer för alla djur, konstaterade Emma Brunberg. En cirkuselefant kan transporteras till nya platser varje dag.

– Det skapar mycket stress, och stress kan ta sig uttryck i stereotypa beteenden. Vi ser ofta cirkuselefanter som liksom står stilla och gungar. Det är ett försök att hantera stressen. Elefanterna på cirkus tränas ofta hårt i att ställa sig i olika onaturliga positioner. Ett vanligt hälsoproblem är artros, som både kan bero att elefanten tvingas till onaturliga ställningar och på att de helt enkelt är för tunga och inaktiva.

Länsveterinär Torsten Jakobsson gav en exposé över alla de lagar och förordningar som  omger cirkusdjur. Häpnadsväckande är att redan år 1916 föreskrev djurskyddsförordningen att menageri, vilket betyder att djur förs omkring från ort till ort och visas upp mot betalning, inte är tillåtet.

– I hundra år har vi haft ett förbud mot menageri, samtidigt har inte cirkus varit förbjudet. Vad är skillnaden? Det är otillåtet att visa exotiska djur som inte är dresserade och det är tillåtet att vissa exotiska djur om de bara synes vara dresserade, sa Torsten Jakobsson.

Djurskyddet Sverige har länge drivit kravet på att den nya djurskyddslagen ska förbjuda sjölejon och elefanter på cirkus.

– Samma slutsats tycks även utredaren till den nya djurskyddslagen som väntas i höst landa i när hen skriver att undantag för rätten att bete sig naturligt inte ska gälla för cirkusdjuren, sa Emma Brunberg.

En kvinna i publiken frågade:
Hur det är möjligt att tillåta vilda djur på cirkus när dagens djurskyddslag säger att djur ska kunna bete sig naturlig?
– Det är ett återkommande dilemma och en tolkningsfråga som drabbar många djurslag. Det diskuteras hur långt lagstiftningen ska sträcka sig för att tillgodose djurens behov av att få bete sig naturligt. Vad gäller just cirkusdjuren skulle det enklaste och mest konkreta vara att helt förbjuda de här djuren på cirkus, sa Emma Brunberg.

Text: Katarina Hörlin

3 av 4 vill förbjuda vilda djur på cirkus
Läs Djurens Rätt helt nya opinionsundersökning som visar att publiken inte vill se vilda djur på cirkus här Följ gärna deras kampanj #IntePåCirkus

Läs mer i Tidningen Djurskyddet
Här är Tidningen Djurskyddets tidigare granskningar av djurhållningen på cirkusar, läs mer Svenska cirkusar brister i djurskydd

Torkel Jakobsson Cirkus
Länsveterinär Torkel Jakobsson.

P1017898
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige var moderator.

publik elefant
Djur på cirkus lockade stor publik i Almedalen.