”Oroande att djurskydd inte nämns i livsmedelsstrategins mål”

Regeringen presenterade igår den kommande livsmedelsstrategins övergripande mål.
– Oroande att det inte står ett ord om djurskydd i det övergripande målet, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige. 

Igår kom regeringen tillsammans med Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet överens om vilka målen för livsmedelsstrategin ska vara.
– Det är bra att målen för en nationell livsmedelsstrategi äntligen presenteras, men det oroar mig att det inte står ett ord om djurskydd vare sig i det övergripande målet eller i målen för de strategiska områdena. Det vore rimligt att i meningen ”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås” också lyfta fram att det är viktigt att Sverige behåller ett starkt djurskydd, både för djurens skull och som en konkurrensfördel, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi med mål fram till 2030, som omfattar hela livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i ett pressmeddelande att ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka.

– Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin
Regeringen skriver mer om strategins övergripande mål och de tre strategiska områdenas mål här
Tidningen Djurskyddet under lång tid bevakat den kommande livsmedelsstrategin. Här kan du ta del av en del av det:

Bra djurskydd är en konkurrensfördel
Bra djurskydd ska sälja svenska varor
Svenska bönder ska konkurrera med bra djurskydd