Bra djurskydd ska sälja svenska varor

Vem har ansvaret för att maten vi äter är hållbar med bland annat ett gott djurskydd? Är det handeln, bönderna, politikerna eller konsumenterna? Frågan diskuterades på ett seminarium som Sveriges Konsumenter höll i veckan.  

Till våren ska regeringen lägga fram en livsmedelsstrategi. Målet är att samla hela kedjan av de som producerar, förädlar och säljer livsmedel för att hitta lösningar för att öka lönsamheten och sälja mer svenska varor. Det är den statliga konkurrenskraftsutredningen som har legat till grund för strategin något som oroat bland annat Djurskyddet Sverige eftersom konkurrenskraftsutredningen menade att det kan vara aktuellt med försämrad djuromsorg till förmån för konkurrenskraften.

Maja Brännvall från Näringsdepartementet kom med andra besked under seminariet.
– Regeringen är inte beredd på sänkta miljö- och djurskyddsregler, sa hon.

Hon framhöll snarare att det just är de svenska mervärdena som Sverige ska konkurrera med.
–  Efterfrågan på livsmedel med mervärden ökar i världen. Sverige ska bland annat jobba med att stärka våra varumärken. Men vi ska låta konsumenten styra snarare än att politiken styr vad vi ska köpa, sa hon.

Men går det att helt lämna över ansvaret för vilka produkter som kommer att sälja till konsumenten? Att alltså efterfrågan på till exempel mjölk från betande kor får styra om kossan får komma ut eller inte? Nej sa Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges Konsumenter.
– Jag tycker att huvudansvaret för djurskydd ligger på handeln, jordbruket och politiker. Man ska inte peka finger åt konsumenten att lösa det, sa han.

Han lyfte särskilt fram butikernas ansvar.
– Vilka varor finns i affären? Ska man plocka bort en del produkter? frågade Örjan Brinkman.

Jonas Gunnarsson chef marknadsanalys på Ica menade att butikerna redan försöker att ta ett ansvar genom att göra vissa varor synliga som till exempel ekologiskt.
– Samtidigt måste vi sälja det folk efterfrågar, menade han.

I vår läggs en proposition på livsmedelsstrategin fram i riksdagen. Dessutom planeras ett branschdokument med konkreta förslag hur det ska gå till. Maja Brännvall hoppas att konsumenten redan under nästa år kommer att märka skillnad i butiken.