Grisar slipper rutinmässig fixering

Jordbruksverket har avslagit svensk grisnärings ansökan om kontrollprogrammet för gris, där rutinmässig fixering av suggor ingick.

– Jordbruksverket har fattat ett beslut om att avslå grisnäringens ansökan om kontrollprogram eftersom att vi anser att vi i dagsläget inte har bemyndigande att införa några nya kontrollprogram, sa Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, när Djurskyddet Sverige var i kontakt med honom under eftermiddagen.

Beskedet mottogs med glädje hos Djurskyddet Sverige.
– Vi är övertygade om att våra protester haft effekt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, som länge verkat för att fixering av gris inte ska bli tillåtet.

År 2015 lämnade Sveriges Grisföretagare in en ansökan om att få ett pilotprojekt vilket bland annat syftade till att få ner spädgris­dödligheten godkänt som kontrollprogram. Som en del i ansökan ingick rutinmässig fixering. Under fem dagar skulle suggan fixeras med en grind, vilken gör det omöjligt för henne att vända sig och därmed inte klämma ihjäl kultingarna.

När detta blev känt startade Djurskyddet Sverige ett mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket från att godkänna ett kontrollprogram där rutinmässig fix­ering av suggor ingår.

– Kampanjen fick en otroligt stor re­spons. Jag vågar påstå att svenska folket inte vill ha fixering av gris. Problemet med smågrisdödlighet måste lösas med att avla för mindre kullar, de stora kullarna gör smågrisarna svagare och att suggans spenar inte räcker till, sa Åsa Hagelstedt, i samband med att 15 266 protestmejl över­lämnades till Jordbruksverket.

Jordbruksverket lät i sin tur två oberoende experter granska Sveriges Grisföretagares ansökan. Professor Per Wallgren, statsveterinär vid SVA, och adjungerad professor Stefan Gunnarsson, universitetslektor vid SLU, skrev i sin granskning angående fixering av suggan:
”Vid användningen av skyddsgrindar finner vi det svårt att motivera behovet (- – -) såväl ur djurhälsosynpunkt som ur ett produktionshöjande perspektiv.”

Nu har alltså Jordbruksverket fattat beslutet att avslå ansökan, då det inte har befogenhet att införa några nya kontrollprogram.
–  Det här är väldigt glädjande nyheter. Våra kampanjer har spelat roll och alla som skrivit under våra namninsamlingar kan känna sig glada idag! Vi är övertygade om att våra protester haft effekt, säger Åsa Hagelstedt.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Emma Brunberg

Detta är ett kontrollprogram
De anslutna djurhållarna åtar sig att hålla djur på ett sätt som i vissa delar går utöver de minimi­krav som finns i djurskyddslagstift­ningen. Men genom särskild lagstiftning kan de då samtidigt få hålla sina djur på ett sätt som annars inte är tillåtet. För att ett kontrollprogram ska godkännas ska det leda till ett bibe­hållet eller förbättrat djurskydd som helhet.

Jordbruksverkets godkända frivilliga kontrollprogram för djuromsorg drivs av:

  • Svenska Ägg med två program för värphöns respektive unghöns.
  • Svensk Fågel som har program för slaktkyckling och kalkon avseende fothälsa.
  • Sveriges Nötköttsproducenter som har programmet ”Utegångs­djur utan ligghall, nötkreatur”.

Mer om fixering av gris
Tidningen Djurskyddet har i flera år följt och granskat diskussionerna kring rutinmässig fixering av gris. Läs mer i artiklarna nedan:

Stor kritik mot rutinmässig fixering

Fixering av suggor leder ej till minskad spädgrisdödlighet

Fixering av gris fokus på Djurens Dag

Delade meningar kring de frivilliga kontrollprogrammen