Jordbruksverkets nya regler för lantbrukets djur är beslutade

Den 1 december träder Jordbruksverkets nya föreskrifter och allmänna råd för nöt, gris, fjäderfä, får, get och kanin inom lantbruket i kraft.

Flera av förslagen har kritiserats hårt av framstående djurskyddsexperter och Djurskyddet Sverige har bland annat haft en namninsamling som protest mot förslaget att tillåta smågrisar att skiljas från sin sugga redan efter 21 dygn mot dagens 28 dygn.

– Vi har begärt en uppvaktning av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att överlämna namnlistorna även till honom och lyfta frågan om att myndigheten sänker djurskyddet nu, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Den 3 november togs beslutet av Jordbruksverket att godkänna de nya föreskrifterna. Tidningen Djurskyddet har bevakat förslagen till de nya föreskrifterna, läs gärna mer i  den här bakgrundsartikel från den 23 maj: Djurskyddet måste väga tyngst när föreskrifter ändras

Här är de nya reglerna
Läs mer om Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd, som beslutades den 3 november 2017, om följande djurslag inom lantbruket:
Kanin
Fjäderfä
Get
Får
Gris

Nötkreatur

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto