Så hjälper du ensamma ungar bäst

Nu har tiden kommit då djurvänner som hittar fågelungar och andra djurungar i naturen undrar vad de ska göra. Ungen ser så sårbar ut och verkar behöva hjälp. Men det absolut bästa du kan göra är att inte göra något alls utan störa så lite som möjligt.

Ser du en ensam fågelunge som varken fått fjädrar eller öppnat ögonen är det förmodligen fråga om en olycka. Kontakta direkt en fågelrehabiliterare. Här finns fågel- och viltrehabiliterare:
Viltakuten
KFV Riks.

Tre råd till:

* Avvakta! Vissa fågelungar skuttar omkring ensamma på marken och skriker. Detta är helt normalt. Björktrastar hoppar ur boet innan de kan flyga. Föräldrarna har koll på ungarna och kommer med mat med jämna mellanrum. Stör dem inte, utan gå bara lugnt därifrån.

* Mata inte fågelungen. Fel foder kan ta död på den. Välmenande människor matar ibland med uppblött bröd. Fåglar äter kött, insekter, frö och växter – en del äter bara fröer och växter. Ungarna ska endast matas av utbildade personer.

* Ge aldrig fågelungen vatten direkt i näbben. Långt bak på fågelns tunga finns gången ner till luftstrupen. Det har hänt att människor droppat ner vattnet i svalget med en pipett. Dropparna har landat fel och hamnat i luftstrupen. Fågeln har dött.
Källa: Nina Peivert, viltrehabiliterare, Ninas Vilthjälp Viltrehabilitering Wildlife Rescue.

Text Katarina Hörlin
Foto Flickr

Här kommer länkarna till Tidningen Djurskyddets traditionella vårartiklar om hur agera när du hittar fågel- och vilda djurungar ute.

Så hjälper du fågelungen bäst
Ungar till ekorrar, harar och igelkott – så gör du
Rådjurskid är sällan övergivna