Myndigheter föreslår att grytanlagsprov med levande grävling fasas ut

Nyss kom beskedet att Naturvårdsverket och Jordbruksverket kommer att föreslå att grytanlagsprov med levande grävling ska fasas ut.

− Eftersom det inte har framkommit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta, är det svårt att motivera att det ska finnas ett undantag från huvudregeln i djurskyddsförordningen om förbud mot att utsätta djur för lidande. Därför föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I utredningen konstateras att grytjakt ”kan vara ett viktigt verktyg vid bekämpning av främmande arter samt vid eftersök av skadat grytlevande vilt. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att det även i framtiden finns lämpliga hundar för grytjakt”.

− Det har dock inte framkommit något som visar att grytanlagsproven med levande grävling skulle vara ett bättre redskap för att få fram lämpliga grythundar än alternativa metoder, såsom användning av attrapper eller grytjaktprov, säger Ulrika Gunnesby, projektledare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

− Och eftersom det i utredningen framkommit att det finns en påtaglig risk för lidande för de grävlingar som används vid grytanlagsprov anser vi i utredningen att undantaget i djurskyddsförordningen om att få använda levande grävling vid grytanlagsprov bör tas bort, säger Anna Tilly, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket i en kommentar.

Djurskyddet Sverige välkomnar nyheten.
− Det är glädjande, men faktiskt också väntat. Kunskapsläget om djurskyddsriskerna är så pass tydligt att det hade varit helt orimligt att som snart enda land i Norden fortsätta tillåta detta, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Den 27 juni 2019 fick Naturvårdsverket och Jordbruksverket uppdraget från regeringen att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning det finns intressen som kan motivera att grytanlagsprov med levande grävling ska få vara fortsatt tillåtet. Fem år föreslår utredningen att utfasningen ska ta.

Hela förslaget finns att läsa här: Behovet av grytanlagsprov med levande grävling

Text Katarina Hörlin
Foto Vincent van Zaling/Unsplash

Så motiverar utredningen utfasningen

”Mot bakgrund av att det konstaterats att det föreligger en påtaglig risk för lidande hos grävlingar som används vid grytanlagsprov, och med beaktande av att vi inte har funnit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortgå, anser Naturvårdsverket och Jordbruksverket att det inte är motiverat med ett fortsatt undantag från huvudregeln om förbud mot att utsätta djur för lidande. Grytanlagsproven med levande grävling bör således fasas ut.
Naturvårdsverket och Jordbruksverket anser att användning av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod om cirka fem år, för att det ska finnas tid för fortsatt utveckling och testning av alternativ.”
Källa: Behovet av grytanlagsprov med levande grävling, skrivelse NV-05336-19

Läs tidigare artiklar här

Påtaglig risk för lidande hos grävlingar i grytanlagsprov

Oacceptabla djurskyddsproblem

Vilda djur får inte hållas för jakthundsträning i Norge