Coronavirus på svensk minkfarm i Blekinge

Svenska minkar på en besättning i Sölvesborg har testat positivt för coronaviruset Sars-CoV-2 som kan leda till sjukdomen covid-19. Det konstaterar SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Besättningen är nu belagd med restriktioner för att hindra smittspridning, enligt Jordbruksverket.
– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom. Vi ser i nuläget ingen anledning att avliva djuren i den smittade besättningen, men den är belagd med restriktioner för att förhindra smittspridning. Nu har dessa besättningar även i vanliga fall mycket bra smittskyddsrutiner, så det är snarast att se som en extra säkerhetsåtgärd. Vi följer också läget i Sveriges andra besättningar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Efter utbrotten av viruset Sars-CoV-2 i minkbesättningar i Danmark och Nederländerna har SVA uppmanat svenska minkfarmer att skicka in döda minkar till SVA för provtagning och analys. Det var i en sådan analys av döda minkar som det upptäcktes att mink från en gård i Sölvesborg i Blekinge bar på Sars-CoV-2, skriver SVA, som informerade om upptäckten i fredags.

På den aktuella gården ska en viss ökad dödlighet bland minkarna märkts, ”men i övrigt har djuren inte uppvisat några märkbara symtom på sjukdom. Detta överensstämmer med erfarenheter från Nederländerna och Danmark, där majoriteten av smittade anläggningar identifierats genom sjukdomsövervakning som baserats på provtagning av självdöda djur”, konstaterar SVA. Viruset Sars-CoV-2 som kan leda till sjukdomen covid-19 har också funnits på personer som arbetar med djuren.

Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska undvika kontakt med eller närhet till djuren. Dessutom måste det finnas smittskyddsrutiner som förebygger direkta och indirekta kontakter mellan besättningar, skriver myndigheterna.

– När smittan väl etablerats i en besättning så sprids den snabbt från djur till djur. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att det då också finns en risk att närliggande besättningar drabbas, även om smittvägarna ännu är oklara. Den sjukdomsövervakning som nu satts igång är nödvändig för att vi ska få en överblick över situationen hos svenska minkar, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA i ett pressuttalande.

I Danmark har tidigare i år miljontals minkar fått avlivas efter att smittats med Sars-CoV-2 och Nederländerna, som är världens fjärde största minkskinnsproducent, har beslutat att tidigarelägga nedläggningen av sina minkfarmer redan till sista februari 2021. Fynden av viruset Sars-CoV-2 på ett fyrtiotal minkfarmer gör att de läggs ner tre år tidigare än planerat.
Fotnot: Bilden är inte tagen vid den aktuella farmen utan vid ett tidigare tillfälle.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs mer om minkhållningen och det nya coronaviruset

Hård debatt kring svensk minknäring

Under åren har Djurskyddet Sverige och andra djurskyddsorganisationer riktat skarp kritik mot minknäringen och djurskyddet för minkarna. Så sent som för några veckor sedan skrev Djurskyddet Sveriges generalsekreterare tillsammans med Djurens Rätts ordförande en skarp debattartikel i HD. Läs den här Förebygg ökad smitta genom att avveckla minkfarmarna