Fler svenska minkbesättningar smittade av Sars-CoV-2

Ytterligare nio svenska minkbesättningar i Blekinge har nu påträffats med SARS-CoV-2. De svenska myndigheterna anser inte att minkar i Sverige bör avlivas i förebyggande syfte.

I går meddelade den danska regeringen på en presskonferens att den beslutat att avliva samtliga av landets cirka 12-17 miljoner minkar som hålls för pälsuppfödning så fort som möjligt efter att det upptäckts att SARS-CoV-2-viruset nu muterat till något som de kallar cluster-5.

Enligt den danska statsministern och Statens Serum Institut har det muterade viruset uppstått när viruset gått från människa till mink och sedan åter till människa, och det beskrivs som ett hot både mot folkhälsan och ett kommande vaccin, eftersom det muterade viruset är mer resistent.

Under eftermiddagen kom Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:s pressmeddelande där de berättar att nu har ytterligare nio minkbesättningar konstaterats smittade av Sars-CoV-2 i Sölvesborgs kommun. Alla 18 besättningar i området ska vara provtagna.

De skriver att ”situationen i Sverige skiljer sig dock från den i Danmark. Sverige har en liten minknäring med relativt få företag och begränsat antal djur. Detta påverkar risken för att det scenario man sett i Danmark ska upprepas också i Sverige. Ungefär 80 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion i Sverige ska avlivas under november för att pälsas.”

Pälsning innebär att minkarna avlivas och deras päls tas bort. Efter att detta skett är endast de minkar som används i aveln kvar.

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl tillförordnad statsepizootolog på SVA i pressmeddelandet.

Den svenska Folkhälsomyndigheten har varit delaktig i beslutet, att det i rådande läge räcker med strikt biosäkerhet och att de förebyggande smittskyddsrutinerna i minkbesättningarna följs.

– Vi ser inte att det är samma typ av smittämnen som finns i de olika minkfarmerna, så vi delar den bedömning som är gjord av SVA och Jordbruksverket. Vi står inför en kommande säsong ändå av pälsning, så vi har inget ytterligare att tillägga, sa Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten under torsdagens presskonferens på en direkt fråga från TT om det inte vore bättre att som i Danmark och Nederländerna avliva minkar i förebyggande syfte både för att hindra smittspridning och hindra viruset från att mutera som skett i Danmark.

Samtliga minkbesättningar i Sverige, även de som inte är smittade, har i dag belagts med restriktioner, enligt Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, för att skydda ytterligare minkar från att smittas.
– Minknäringen har själva vidtagit åtgärder sedan tidigare efter samråd med Jordbruksverket och SVA, men vi vill på detta sätt ytterligare skärpa allvaret med att besättningarna skyddas med alla tillgängliga medel, säger Håkan Henrikson i ett pressuttalande.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs mer om minkuppfödning