Jordbruksverket tillåter minkavel under 2022

Det blir tillåtet att avla minkar i Sverige nästa år. Beskedet lämnade Jordbruksverket, SJV, i dag. Förbudet är inte längre motiverat utifrån ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv, förklarar SJV.

– Väldigt sorgligt. Och konstigt att Sverige går emot den stora trenden i övriga Europa där minknäringen stängs ner i land efter land. Sverige framstår som alltmer extrema i denna fråga. Pinsamt för ett land som älskar att skryta om sitt starka djurskydd! kommenterar Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, beslutet.

Avelsstoppet infördes efter att tretton minkbesättningar upptäcktes vara smittade med SARS-CoV-2, som kan leda till sjukdomen Covid-19. Den 27 januari i år beslutade Jordbruksverket att förbjuda parning av minkar. Avelsstoppet gällde hela året och det främsta skälet var att hindra smittspridning av SARS-CoV-2.

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Folkhälsomyndigheten gjorde riskbedömningen som låg till grund för Jordbruksverkets beslut.
– Erfarenheter från utbrotten i såväl Sverige som Danmark och Nederländerna visar hur svårt det är att förhindra introduktion av SARS-CoV-2 till mink så länge smittan cirkulerar i samhället. I den miljö som råder i en typisk minkbesättning, med många individer på begränsad yta, finns sedan stora förutsättningar för virusuppförökning och omfattande smittspridning, med risk för påverkan på såväl djur- som folkhälsa. Under rådande förhållanden bedömer vi det därför olämpligt ur smittskyddssynpunkt att öka antalet minkar i landet genom exempelvis valpning, förklarade Ann Lindberg, generaldirektör på SVA.

SVA och Folkhälsomyndigheten har nu gjort en riskvärderingsrapport inför 2022 och kommit fram till att uppfödning av mink inte utgör en risk för folkhälsan längre.
– Vårt beslut grundar sig på den rapport som expertmyndigheterna har gett oss. Utifrån den bedömer vi att en uppförökning av de minkar som hålls i landet idag inte utgör ett hot för djur- och folkhälsa, och då är ett förbud inte motiverat. Vårt beslut innebär alltså att det blir tillåtet att para mink från den 1 januari 2022, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten i ett pressuttalande.

Jordbruksverket förnyar dock beslutet om restriktioner för minkanläggningar till den 31 december 2022. Anläggningarna ska isoleras, övervakning och provtagning i besättningarna måste ske. Det ställs vidare krav på hygienrutiner och skyddsutrustning för personalen. Det är även förbjudet att flytta minkar till och mellan anläggningar. Därmed får enbart befintliga djur på respektive anläggning användas för avel, förklarar SJV i ett pressutskick.

– Restriktionerna är en förutsättning för att tillåta parning på svenska minkanläggningar. Syftet är att minska riskerna för att smitta förs in till anläggningarna och sprids mellan mink och människor, säger Lotta Hofverberg i pressmeddelandet.

Djurskyddsorganisationer, Sveriges Veterinärförbund och forskare inom djurskyddssfären hade hoppats och krävt att det tillfälliga avelsförbudet skulle bli starten för ett permanent förbud mot minkhållning, och nu främst av djurskyddsskäl.
– Vi anser att minknäringen bör avvecklas av djurskyddsskäl. Tyvärr verkar inte myndigheter och politiker inse detta. Och nu är inte smittskyddsproblemen heller en tillräcklig orsak att fortsatt förbjuda parning av minkar. Med tanke på att i princip alla svenska minkbesättningar har smittats av Coronaviruset är det konstigt att man inte är mer försiktig ur smittskyddssynpunkt. Jag har svårt att se att den svenska minknäringen är så viktig för samhället i stort, säger Åsa Hagelstedt.

I pressmeddelandet säger SJV:s djurskyddschef Helena Elofsson:
– Att hålla mink för pälsproduktion är i sig tillåtet så länge man följer djurskyddsreglerna som ska säkerställa att djuren mår fysiskt och psykiskt bra. Ett förbud mot att hålla mink ur ett djurskyddsperspektiv vore en fråga för regering och riksdag att avgöra.

Vad tänker du kring detta, Åsa Hagelstedt?
– Vi håller inte med. Mink är ett rovdjur och att hålla dessa djur i burar kan inte anses vara i linje med djurskyddslagens krav om att djur ska kunna bete sej naturligt. Vi skulle aldrig acceptera att hålla grisar eller katter på detta sätt…

Blir nästa steg att uppvakta regeringen och riksdagen?
– Vi arbetar kontinuerligt med påverkan av politikerna i denna fråga såväl som andra djurskyddsfrågor. Tyvärr tog S-kongressen beslut om att man inte vill förbjuda minknäringen och eftersom även Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill behålla näringen har vi en lång uppförsbacke. Förhoppningsvis kan andra länders beslut bidra till att påverka svenska politiker också. Jag hoppas att detta blir en fråga i valrörelsen 2022! säger Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs mer