Hjälp ensamma fågelungar genom att störa så lite som möjligt

Nu har tiden kommit då djurvänner som hittar fågelungar och andra djurungar i naturen undrar vad de ska göra. Ungen ser så sårbar ut och verkar behöva hjälp. Men det absolut bästa du kan göra är att inte göra något alls. Ju mindre du stör desto bättre för ungen.

Tre råd till dig som sett en ensam unge:

* Avvakta! Vissa fågelungar skuttar omkring ensamma på marken och skriker. Detta är helt normalt. Björktrastar hoppar ur boet innan de kan flyga. Föräldrarna har koll på ungarna och kommer med mat med jämna mellanrum. Ofta har föräldrarna medvetet placerat sin unge just där de finns. Stör dem inte, utan gå bara lugnt därifrån.

* Mata inte. Fel foder kan ta död på ungen. Välmenande människor matar ibland med uppblött bröd. Fåglar äter kött, insekter, frö och växter – en del äter bara fröer och växter. Ungarna ska endast matas av utbildade personer.

* Ge aldrig vatten direkt i näbben. Långt bak på fågelns tunga finns gången ner till luftstrupen. Det har hänt att människor droppat ner vattnet i svalget med en pipett. Dropparna har landat fel och hamnat i luftstrupen. Fågeln har dött.

Sist, ser du en ensam fågelunge som varken fått fjädrar eller öppnat ögonen är det förmodligen fråga om en olycka. Kontakta direkt en fågelrehabiliterare. Det kan du även ha för vana att göra så snart du känner dig osäker på vad du ska göra vid mötet med vilda djur som du tror behöver hjälp. Här finns länkar till fågel- och viltrehabiliterare:
Viltakuten
KFV Riks

Text Katarina Hörlin Källor Tidningen Djurskyddet och Nina Peivert, viltrehabiliterare, Ninas Vilthjälp Viltrehabilitering Wildlife Rescue. Foto Charu Chaturvedi, Unsplash, Hanna Knutsson (ekorren) och iStock (rådjurskidet).


Om du hittar andra vilda djurungar

Ekorrar, harar, igelkottar och rådjurskid – varje art har sina speciella sätt att hantera de nyfödda ungarna. Men liksom fåglarna är de sällan övergivna även om det verkar så. Föräldrarna har ofta koll på sina avkommor, trots att vi inte alltid ser det. Här kommer fler råd om dessa djurungar:

Ungar till ekorrar, harar och igelkott – så gör du

Rådjurskid är sällan övergivna