Dansk minkuppfödning börjar igen nästa år – en uppfödare har anmält intresse

Den 23 september var en sorglig dag för danskt djurskydd. Det skriver djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse. Detta datum beslutades att den danska minkuppfödningen kommer att kunna starta igen nästa år.

– Det finns absolut inga bra skäl att återuppta en verksamhet där miljontals djur trängs ihop i små gallerburar tills de avlivas för sin päls. Det är dåligt för djuren, miljön och klimatet, säger Britta Riis, vd för djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse i en kommentar.

Innan pandemin, och smittspridningen av viruset som ledde till sjukdomen Covid-19 upptäcktes på flera minkgårdar, fanns cirka 1 100 minkuppfödare i Danmark. Vissa hade verksamheten som huvudsysselsättning, andra som bisyssla. Totalt fanns år 2019 omkring 2, 5 miljoner avelsdjur och av deras ungar blev det 13 miljoner minkskinn årligen. Uppgifterna kommer ifrån den danska editionen av Altinget som sammanställt fakta från Erhvervsministeriet, Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Under pandemin beslutade den danska regeringen att samtliga minkar skulle avlivas för att hindra smittspridning. Mer än 15 miljoner minkar avlivades i november 2020. Ett beslut som senare visat sig sakna lagligt stöd. Den dåvarande livsmedelsministern avgick och i efterdyningarna av bland annat den olagliga avlivningen har den danska regeringen igår, 5 oktober, utlyst nyval. Men nu anses det från myndigheternas sida inte längre ur smittskyddshänseende finnas fog för att stoppa minkuppfödningen i Danmark.

– Förbudet mot minkavel handlade enbart om folkhälsan. Nu är det hälsomyndigheternas bedömning att risken för minkuppfödning inte längre är så stor. Det finns inte längre några argument för att förlänga det tillfälliga förbudet, säger Danmarks livsmedelsminister Rasmus Prehn i en kommentar till tidningen Politiken.

Det är Statens Serum Institut som bedömer att uppfödning i begränsad omfattning och med flera säkerhetsinsatser, som bland annat löpande provtagningar på minkarna och smittskyddsåtgärder för personalen, inte innebär en ökad risk för folkhälsan.

De minkuppfödare som valde att permanent avsluta sin verksamhet under pandemin har fått ett omställningsbidrag. Just nu tycks intresset för att återuppta verksamheten inte vara så stort.

– Det är endast en minkuppfödare som anmält att han tänker öppna upp gården igen, medan det är 15 minkuppfödare som inte accepterat nedstängningsersättningen och därför kan öppna igen, berättar Sören Krogsgaard, pressansvarig hos Dyrenes Beskyttelse.

Organisationen konstaterar att en historisk chans att stänga ner produktionen en gång för alla nu gått förlorad.
– Minkar är solitära djur. De lever ensamma och försvarar stora territorium som sträcker sig över flera kvadratkilometer. Det går aldrig att förena med livet i en liten gallerbur, betonar Britta Riis och hänvisar till regeringens rådgivande nämnd, Djuretiska rådet, som bedömt att det ”inte är acceptabelt att hålla mink i befintliga burar”.

Men Dyrenes Beskyttelse påpekar också att allt hopp inte är ute. De hoppas att kraven på de många smittförebyggande åtgärderna ska leda till att ”det blir oattraktivt att öppna minkgårdar i Danmark” och att den EU-omfattande kampanjen Fur Free Europe ska leda till att ”det blir ett förbud mot all pälsdjursproduktion i EU”, skriver de i inlägget Forsat minkavl er forkasteligt.
 
Cirka 19 miljarder danska kronor har det kostat danska staten att stänga ned minkuppfödningen 2020-2022.

Text Katarina Hörlin
Foto Istock

Läs mer om den danska minkuppfödningen