Långt ifrån klart att vargens skyddsstatus kan sänkas i EU

Det senaste halvårets debatt har gett intrycket av att vargens skyddsstatus i EU snart kommer att sänkas. Men vägen dit är lång. Beslutet ligger just nu främst hos miljöministrarna.

EU-kommissionen och EU-parlamentet har flaggat för att vargens skyddsstatus bör sänkas, från strikt skyddad till att behöva ”särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att den minskar”. Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har enligt tidningen Svensk Jakt uppgett att han är drivande i arbetet att sänka skyddsstatusen för varg i EU.

Men för att det ens ska vara möjligt att sänka vargens skyddsstatus måste EU:s miljöministrar ge sitt godkännande till att ändra i Bernkonventionen, vilket är en förutsättning för att kunna göra justeringar i EU:s art- och habitatdirektiv, som i sin tur reglerar vilken skyddsstatus vargen och andra skyddsvärda arter har. Svensk Jakt, som rapporterade om saken den 7 februari, lyfter fram att det inte säkert att en tillräcklig majoritet av EU:s miljöministrar vill ändra Bernkonventionen.

Nästa steg i frågan om vargens skyddsstatus blir en omröstning i ministerrådet om det ens ska bli en omröstning att förändra innehållet i Bernkonventionen. Denna första omröstning förväntas hållas i mars. Ministrarna som ska rösta i ministerrådet är alltså EU:s miljöministrar – inte dess landsbygds- eller jordbruksministrar.

Enligt Svensk Jakts intervju med Gunnar Glöersen på Svenska Jägareförbundet är det vanligt i andra länder att landets jordbruksminister inte delar ståndpunkt med miljöministern, trots att de sitter i samma regering, medan svenska ministrar oftast agerar utifrån en gemensam politik. Svensk Jakt konstaterar att miljöministrarna i de stora EU-länderna, som Tyskland och Spanien, är negativt inställda till att ändra Bernkonventionen.

För att segra i en omröstning i ministerrådet ”krävs att minst 55 procent av EU-länderna, som dessutom ska utgöra 65 procent av EU:s befolkning”, stödjer förslaget.

Djurskyddet Sverige kommer att framföra sina åsikter till den svenska miljöministern Romina Pourmokhtari (L) inför omröstningen i ministerrådet. Hur ser ni på att förslaget att sänka vargens skyddsstatus kanske inte ens kommer upp till omröstning?

– EU avslog förslag att sänka vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen år 2006, 2018 och 2022 eftersom det inte fanns någon vetenskapligt motiverad grund för att ändra skyddsstatusen. Det har inte skett några vetenskapliga framsteg som skulle rättfärdiga en förändring av detta ställningstagande, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige. 

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Om vargens skyddsstatus
EU:s art och habitat-direktiv listar arter som anses skyddsvärda. De delas in i olika kategorier:
Arter som kräver strikt skydd tillhör bilaga 4. Arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar tillhör bilaga 5. I dag finns vargen i bilaga 4. EU-kommissionen och flera av EU-ländernas landsbygdsministrar önskar flytta den till bilaga 5.

Därför vill vissa sänka vargens skyddsstatus