Flera föreslagna förbättringar för nya djurskyddslagen


Dela artikeln:


Regeringen lämnar nu sin efterlängtade proposition till ny djurskyddslag. Propositionen rymmer flera förbättringar, exempelvis ska det – precis som Eva Eriksson föreslog i sin utredning Ny Djurskyddslag (SOU 2011:75) – bli ett förbud att överge djur. Detta kommer att ha betydelse för att undvika att de hemlösa katterna blir fler.

Huvudsyftet med lagen är att ”säkerställa ett gott djurskydd samt att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller alla djur som hålls av människan och med vissa undantag viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer”, skriver regeringen.

Glädjande nog föreslår regeringen även att elefanter och sjölejon ska förbjudas på cirkus. En fråga Djurskyddet Sverige och flera djurskyddsorganisationer länge arbetat för. Det ska inte heller vara tillåtet att träna djur eller använda dem i prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande.

En del frågor ska utredas vidare, skriver regeringen. En är den om hur välfärden för minkarna i pälsnäringen ser ut. Har de möjlighet att utöva naturligt beteende? Tidningen Djurskyddet ägnade hela temaavdelningen i nr 2, 2017 åt att belysa just denna fråga och visade all den kritik som länge lyfts mot förhållandena för minkarna i bur. Läs gärna den tidningen här på nätet: Rovdjur i bur.

Katarina Hörlin
Redaktör Tidningen Djurskyddet

 

 

 

Bokmärk permalänk.