Låt djurskyddet ta plats i EU-parlamentet

Nu är Tidningen Djurskyddets stora djurskyddsgenomgång inför EU-valet den 9 juni ute. Alla artiklarna kan läsas här på webbtidningen. Vi har både frågat samtliga riksdagspartiers två toppkandidater hur de tänker arbeta för djurskyddet i EU och frågat de parlamentariker som suttit i EU-parlamentet denna mandatperiod (2019-2024) varför de röstat som de gjort i olika omröstningar som varit viktiga för djurskyddet. Läs artikeln här: Därför röstade svenska parlamentariker som de gjorde i EU:s djurskyddsomröstningar

Den nuvarande mandatperioden blev inte den framgång för djurskyddet som många hoppades på. Se hur medlemmarna i EU-parlamentets intergrupp för djurvälfärd summerar tiden och vilka frågor de vill ser som mest akuta att ta tag i nästa mandatperiod: Djurskyddsfrågornas viktiga plats i EU-parlamentet

Ta gärna också del av den tidigare parlamentarikern Jytte Gutelands (S) intervju där hon tar oss med bakom kulisserna och berättar hur det egentligen är att arbeta för ett stärkt djurskydd i EU. Missa inte heller avgående parlamentarikern Malin Björks (V) reflektioner i samma ämne. Artiklarna finns här:
Jytte Guteland: Djuren får betala priset för krisen
Malin Björk (V): Enormt motstånd mot progressiva djurskyddsreformer i EU

Här finns utfrågningen av de svenska riksdagspartiernas två toppkandidater: Så ska de arbeta för djurskyddet i EU 

Av utrymmesskäl har vi fått begränsa vår utfrågning till de två toppkandidaterna i varje riksdagsparti. Det finns såklart många fler som kandiderar. Enklaste sättet att hitta samtliga kandidater är att söka ”Kandidater i EU-valet 2024” på respektive partis hemsida.

Arbetet med nästa nummer av papperstidningen är full gång. Reportageresor görs, artiklar skrivs och foto tas. Temat blir hästvälfärd. Har du tips? Hör gärna av dig till redaktionen:

Glöm inte att rösta i EU-valet 9 juni – för demokratins och djurens skull!

Katarina Hörlin

Redaktör, Tidningen Djurskyddet
E-post: