Så gick det efter trubbnosuppropet

Sommaren 2015 gjorde hundratals veterinärer ett upprop för trubbnosarna. De ville belysa extremavelns konsekvenser. Uppropet fick stor uppmärksamhet och väckte många känslor.

– Det blev en tillspetsad situation där enskilda veterinärer som var med och drev uppropet mötte starkt motstånd från en del upp­födare som kände sig kritiserade. Vi på SLA tyckte att frågan veteri­närerna drev var väldigt viktig. Vi som branschorganisation kunde göra skillnad, så vi bestämde oss för att gå in och stötta uppropet, säger Maria Lundvall, veterinär på SLA – Svensk Djursjukvård.

Kampanjen #ogulligt togs fram. Den visar på olika sätt att det inte är gulligt med en hund som flämtar, snarkar eller andas högljutt, utan ett tecken på andnöd. En halv miljon människor tog del av kam­panjen och i januari år 2016 lämnades en namninsamling med över 3500 namn till Näringsdepartementet med krav att inkludera extremaveln i den nya djur­skyddslagen.

– Broar byggs inte över en dag. Men jag blev förvånad över den fina respons vi fick av politikerna. Det kändes som att de lyssnade och tog problemet på allvar. Det verkar som att det råder stor konsensus och samsyn kring extremavelns negativa konsekvenser för djuren: inte minst hos Svenska Kennelklubben, SKK, som har initierat flera projekt för ”trubbnosarnas” skull, säger Maria Lundvall.

Efter trubbnosuppropet har SKK bland annat reviderat sina valpbesiktningsintyg för att bättre kunna fånga upp valpar med överdriven exteriör. Besiktningsintygen är i skrivande stund under utprovning av veterinärer. SKK har under året också tagit fram informationsmaterial om riskerna med hundsmuggling och två brakycefalkongresser har arrangerats för både uppfödare och veterinärer.

– Det känns absolut som att medveten­heten ökar. Det råder bra diskussioner bland uppfödare och det finns en god vilja att göra rätt. Men det gäller att fortsätta att informera och öka medvetenheten om andningsproblematiken. Vi får inte glömma att det rör sig om levande djur så det tar lite tid att skapa förändring, man får tänka i generationer och se till att det blir så bra som möjligt för nästkommande generation, säger Hans Rosenberg, presstalesperson på SKK.

Uppropet startade med ett öppet brev från 519 veterinärer, där de larmade om att de i sin veterinära praxis ofta möter hundar av trubbnostyp med andningssvårigheter. Brevet listade flera konkreta krav. Veterinär Maria Karlsson på Sundsvalls Djursjukhus var en av de drivande och Tidningen Djurskyddet bad henne berätta vad som hänt krav för krav.

* Friskintyg inför parning avseende andningsorganen för alla raser av trubbnostyp.
”Intyg ska börja användas på frivillig basis under cirka ett år från årsskiftet” säger Maria Karlsson.

* Ompröva bedömningskriterier på utställningar avseende andningsorganen.
Domarutbildningarna kommer att fortsätta lägga fokus på sund anatomi. Det diskuteras att införas veterinär besiktning på större utställningar av brachycefaler avseende andningen.”

* Utförligare besiktningsintyg för valpar och vuxna hundar för försäkring och försäljning, där veterinären tar ställning till djurets anatomiska förutsättningar avseende andningsorganen i större omfattning än vad som i normalfallet sker idag.
”Det är på gång. SKK kommer att ha ett eget som tydliggör behovet av att bedöma graden av brachycefali, andning, näsborrars utseende med mera. Fråga har ställs till Veterinärförbundet om att göra ett eget intyg för icke-registrerade hundar av brachycefal typ.”

* Kartläggning av hundar av trubbnostyp med andningssvårigheter.
”Strukturerade enkäter från rasklubbarna uppmuntras för att få belyst omfattningen av andningsproblem i respektive ras.”

* Konsumentupplysning.
”Tack vare att debatten förts öppet har vi nått många potentiella köpare och ägare till brachycefala hundar och ökat medvetenheten vad brachycefali kan leda till. Fokus kommer fortsätta läggas på att nå de som gör reklam och påverka dem i positiv riktning kring vilka hundar som används i reklamen,” berättar Maria Karlsson.

* Hundar som genomgår korrigerande kirurgi i andningsvägarna ska inte användas i avel.
Det finns en risk för att ett krav på kirurgisk kastration i samband med kirurgisk korrigering av trånga luftvägar skulle kunna innebära att ägaren av kostnadsskäl avstår från operation av andningsvägarna, vilket skulle drabba den enskilda hunden. Vi ser hellre att det finns ett rapporteringssystem för avelsspärr för dessa djur i likhet med den norska kennelklubben Det går inte att villkora kastration för att djuret behöver en plastik.”

* Kartläggning av hundar av trubbnostyp som har andningssvårigheter.
”Kommer att uppmuntra strukturerade enkäter från rasklubbarna – det finns ett flertal enkäter vars utfall är publicerade där djurägarna får svara på frågor som sömnkvalitet, värmetolerans, kräkningar, missljud från andningsorganen i vila respektive rörelse – för att få belyst omfattningen av andningsproblem i respektive ras”, berättar Maria Karlsson.

Utöver detta har flera andra insatser skett, såsom:
Utbildning
”Vi hade en brachykonferens för några veckor sedan då dag 1 lade fokus på andningsproblem hos brachys och dag 2 lade  på den samsjuklighet kring hud, ögon, tänder och neurologi som föreligger. Vi gick också igenom de nya intygen, fick en genetisk uppfräschning och hade tre timmar diskussion kring kirurgins för- och nackdelar, indikationer och myndigheternas roll”, berättar Maria Karlsson.

Registrering av antal opererade djur
”Det kommer att vara frivilligt men är angeläget för att få syn på hur stor andel av populationen som opereras och med vilka metoder”, berättar Maria Karlsson.

Försäkringsbolagen
”De har fått frågan om att införa krav på avelsintyg av hanne och tik plus avseende valpar. Om man kan nå även de icke registrerade brachysarna vore det mycket vunnet. Det positiva incitamentet vore att kunna försäkra hundar med tyst andning och sunda anatomiska förutsättningar utan reservation” berättar Maria Karlsson.

Text: Katarina Hörlin och Jeanette Polsäter.
Foto: iStockphoto (den översta bilden) och Christopher Mikael.

trubbnos-dysterMer om trubbnosarna
I det öppna brevet står att svenska veterinärer ”ser med oro på att många trubbnoshundar i Sverige inte kan andas normalt som ett resultat av avel på platta ansikten.” En del hundar fick operera sina nosar och svalg. Alla trubbnosiga hundar har inte andningsproblem, men veterinärer hade mött besvär hos vissa hundar av raserna fransk och engelsk bulldog, bostonterrier, mops, affenpincher, japanese chin, king charles spaniel, pekingese, petit brabancon, shih tzu, boxer, mastiff, griffon och trubbnosblandraser. Läs brevet: Trubbnosuppropet

Fördjupad läsning
Tidningen Djurskyddet har skrivit om Trubbnosuppropet och Ogulligt-kampanjen sedan de startade. Läs gärna mer om bakgrunden här:
Namnlista mot extremavel överlämnad till minister publicerad den 1 februari 2016
”En hund med andningsproblem ska inte premieras” publicerad den 16 december 2105
Hundens andnöd är inte gullig publicerad den 3 december 2105

#ogulligt
Här finns kampanjen #ogulligt