Hundens andnöd är inte gullig

Nio av tio svenskar tycker att det är oacceptablet att avla fram djur med medfödda hälsoproblem.
Trots det blir flera av de mest extremavlade hundraserna allt mer populära i Sverige.

Mops, engelsk och fransk bulldogg, pekingese, bostonterrier och boxer är några av de populära trubbnosiga hundraser vars framavlade utseende kan orsaka andningsbesvär och till och med kronisk andnöd.

Enligt en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Djursjukvård säger 94 procent av de tillfrågade att det är oacceptabelt med avel som leder till att djuren far illa. Samtidigt är det bara hälften av djurägarna, 52 procent, som förknippar trubbnosiga hundar med sämre hälsa än andra raser. Hela 84 procent av Sveriges djurägare uppger vidare att deras djur inte har några fysiska besvär kopplat till rasen och utseendet. Detta trots att veterinärer vittnar om att de dagligen möter hundar med andningsbesvär, skador på hornhinnor och andra lidanden till följd av extremavel.

– Konsumenter gör alltmer medvetna val och premierar ansvarfulla och etiska företag. Men konsumentmakten innefattar ännu inte människans bästa vän, eftersom vi fortsätter köpa valpar med allt extremare utseende, och bortser ifrån att många av dessa hundar lider, säger Maria Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård som är djursjukvårdens arbetsgivare- och branschorganisation.
I grunden handlar det om dålig kunskap, menar Marina Lundvall.
– Blivande djurägare behöver göras uppmärksamma på problematiken så att de kan efterfråga ett sunt utseende vid valpköp, oavsett vilken ras man väljer, och sluta låta sig styras av trender när de väljer sin valp, säger hon.

Kampanjen #ogulligt är ett initiativ av Svensk Djursjukvård för att uppmärksamma allmänheten på denna allvarliga problematik, så att fler valpköpare ska kunna välja sunda hundar. Initiativet består av en informationsfilm samt en namn- och tassinsamling, så att djurvänner ska kunna ta ställning mot den extrema situation som råder bland många trubbnosar i dag.

Ta ställning för trubbnosarnas bästa och läs mer på: www.ogulligt.se